Виконання бюджету

Інформація про хід виконання бюджету Черкаського району за І півріччя 2019 року

Інформація про хід виконання районного бюджету за I квартал 2019 року

Пояснююча записка до звіту про виконання бюджету Черкаського району за 2018 рік

Пояснювальна записка до проекту рішення Черкаської районної ради “Про районний бюджет на 2019 рік”

Інформація про хід виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року

Інформація про хід виконання районного бюджету за I півріччя 2018 року

Інформація про хід виконання районного бюджету за I квартал 2018 року

Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради “Про районний бюджет на 2018 рік”

Інформація про хід виконання районного бюджету за 2017 рік

Стан виконання місцевих бюджетів району за 9 місяців 2017 року та завдання на IV квартал 2017 року

Стан виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2017 року

30.05.2017

Довідка про виконання бюджету

23.05.2017

«Про підсумки виконання місцевих бюджетів за I квартал 2017 року»

План по доходах місцевих бюджетів Черкаського району
(без трансфертів) за I квартал 2017 року виконано на 126,9 відс., понад план надійшло 8601,1 тис.грн. Темп зростання доходів бюджету району до аналогічного періоду минулого  року становить 141,4 відс.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло
36231,5 тис.грн. власних та закріплених доходів. Рівень виконання планів по доходах  забезпечено на 124,8 відс. (понад план надійшло 7209,6 тис.грн.). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходів надійшло на 10404,5 тис.грн., або 40,3 відс. більше.

Доходи загального фонду районного бюджету становлять 16730,3 тис.грн., що на 1633,6 тис.грн., або на 10,8 відс. більше плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року – на 5363,8 тис.грн.,  або на 47,2 відс. більше.

Доходи загального фонду сільських бюджетів становлять 19501,3 тис.грн., що на 5576,0 тис.грн., або на 40,0 відс.  більше плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року – на 5040,7 тис.грн.,  або на 34,9 відс. більше.

Виконання затверджених радами завдань з доходів загального фонду забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Найбільше перевиконання плану мають такі сільські ради:

–  Леськівська – 825,9 тис.грн., а відсоток виконання –  279,7 відс.;

–  Червонослобідська – 867,3 тис.грн. (139,3 відс.);

–  Свидівоцька – 580,3 тис.грн. (166,9 відс.);

–  Мошнівська – 461,0 тис.грн. (141,8 відс.);

–  Яснозірська – 356,3 тис.грн. (172,9 відс.).

За 3 місяці 2017 року в цілому по району досягнуто значного приросту надходжень до минулого року майже по всіх податках, зокрема по:

 • податку на доходи фізичних осіб – на 46,8 відс., або на 5309,9 тис.грн.;
 • платі за землю – на 7,4 відс., або на 481,0 тис.грн.;
 • єдиному податку – на 63,7 відс., або на 3080,9 тис.грн.;
 • акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – на 86,5 відс., або на 1346,3 тис.грн.

Близько 87 відс. доходів загального фонду бюджету району сформовані за рахунок податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та плати за землю, питома вага яких в загальному обсязі становить відповідно 46, 22 та 19 відс.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло
4348,3 тис.грн., або 147,1 відс. до розрахункового завдання на звітний період (понадпланове надходження – 1391,5 тис.грн.), 37,9 відс. – до річного завдання та 151,7 відс. – до відповідного періоду 2016 року.

Затверджені радами завдання по надходженню основних видів податків та зборів до місцевих бюджетів Черкаського району за підсумками 3 місяців 2017 року виконано.

Заборгованість до місцевих бюджетів по діючих боржниках                                      (заборгованість по яких більше 2 тис.грн.)  становить  близько
1,1 млн.грн., з них по податку на доходи фізичних осіб –
350,0 тис.грн., платі за  землю – 520,0 тис.грн. та єдиному податку – 200,0 тис.грн.

По податку на доходи фізичних осіб найбільший борг рахується по КП Геронимівської сільської ради “Благоустрій” – 186,8 тис.грн. та Сидоренко М.С. – 96,9 тис.грн. по орендній платі за землю  по ПАТ «Азот» – 156,8 тис.грн. та ТОВ «Беарс-Логістик-Центр» – 30,0 тис.грн. та по земельному податку по ПМУ Водного господарства – 113,0 тис.грн. та                                     ДП НАК “НадраУкраїни” “Центрукргеологія” – 65,5 тис.грн.

Із наявних в районі 4873,5 га ріллі використовується близько 90 відс., в тому числі передано в оренду згідно договорів оренди та договорів про відшкодування плати за землю  2843,1 га ріллі, що становить  близько 60,0 відс.  від наявної,  а 30,0 відс. передано в минулі роки  у тимчасове  користування та  оформляється документація про надання земельних ділянок у власність та користування.

Із наявних в районі 2544,3 га невитребуваних паїв в оренду передано    2512,7 га, що становить майже 99 відс.

Середня ставка орендної плати за 1 га ріллі становить на 1 квітня 2017 року 1647,3 грн., або 4,4 відс. від проіндексованої грошової оцінки ріллі, а 1 га невитребуваних паїв – 1522,2 грн., або 4,1 відс.

Видаткова частина місцевих бюджетів району за січень-березень п.р. виконана в обсязі 258393,9 тис.грн., у тому числі по загальному фонду –254564,6тис. грн., (38 відс. до річних призначень), спеціальному – 3829,4 тис. грн. (16 відс.).

Загальний фонд. Якщо в цілому по району видаткові повноваження звітного періоду виконані на 92 відс., то по районному бюджету – 95 відс., сільських  бюджетах цей показник склав  69  відс.

У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року видатки загального фонду збільшились на 168187,1 тис.грн., або ріст склав у 2,9 рази.

У розрахунку на 1 жителя в середньому по району видатки становлять 3812  грн. і збільшилися проти звітного періоду попереднього року на 2521 грн., або в 3 рази. Основна питома вага коштів бюджету спрямована на галузі соціального призначення і загалом складає 237150,2 тис.грн., або на 163019,8 тис.грн. (в 3,2 рази) більше,  ніж у відповідному періоді минулого року.

Асигнування на утримання установ та закладів освіти використані в сумі 39463,6 тис.грн., що становить 88 відс. до уточнених призначень на період, в порівнянні з минулим роком на 16044,4 тис.грн. більше, або на 69 відсотків.

Установи охорони здоров’я профінансовані в сумі 16464,6 тис.грн., або 81 відс. до уточненого призначень. В порівнянні  з 1 кварталом минулого року на 5596,2 тис.грн. більше, або на 51 відсотків.

Установи та інші видатки соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані в сумі 176076,9 тис.грн., або 98 відсотків до уточнених планів на період.
В порівнянні з минулим роком збільшено на  139561,5 тис.грн., або в 4,8 рази.

Заклади культури профінансовані в сумі 4619,6 тис.грн., або 81 відсотків уточнених планів на період. В порівнянні з минулим роком видатки збільшено на 1654,6 тис.грн., або 56 відсотків.

Заклади фізкультури і спорту профінансовані в сумі 525,5 тис.грн.,  або на 65 відсотків. В порівнянні з 1 кварталом минулого року  ріст склав 163,1 тис.грн., або 45 відсотків.

По житлово-комунальному господарству за І квартал 2017 року використано 1741,7 тис.грн. або 60 відсотків від уточнених планів на період . За І квартал 2016 року виконання становило 819,4 тис.грн., збільшено на 922,3 тис.грн. або в 2,1 рази.

На утримання органів місцевого самоврядування кошти використані в сумі 5281,0 тис.грн., що на 1647,5 тис.грн. більше від минулого року, або на 45 відсотків.

В першу чергу проводилось фінансування витрат на оплату праці, харчування, медикаменти та інших захищених статей бюджету. На захищені видатки із загального фонду бюджетів за звітний період спрямовано 234413,6 тис.грн., що в цілому по району становить 92 відс. від загального їх обсягу.

На заробітну плату з нарахуваннями (з урахуванням установ охорони здоров’я КЕКВ 2282) використано 54026,4 тис.грн., що становить 92 відс. до уточнених призначень на період, в порівнянні з 1 кварталом минулого року на 20935,2 тис.грн. більше, або на 63 відсотки. При цьому, 76,5 тис.грн. кредиторської заборгованості, термін оплати якої не настав, прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Асигнувань на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (з урахуванням установ охорони здоров’я КЕКВ 2282) використано у сумі  437,3 тис.грн. Виконання склало 74 відс. до уточненого плану на період, що в порівнянні з минулим періодом зменшено на 14,0 тис.грн., або 3 відс.

На оплату продуктів харчування (з урахуванням установ охорони здоров’я КЕКВ 2282) використано 1654,2 тис.грн.
(71 відс. до плану). В порівнянні з 1 кварталом минулого року на 415,4 тис.грн. більше, або на 34 відсотків.

Видатки з оплати енергоносіїв і комунальних послуг
(з урахуванням установ охорони здоров’я КЕКВ 2282) профінансовані у сумі 10266,5 тис.грн. (83 відс.). В порівнянні з
1 кварталом минулого року на  4017,1 тис.грн. більше, або на
64 відсотків.

У сільських бюджетах станом на 01.04.2017 за рахунок всіх джерел фінансування на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг передбачено 716,8 тис. грн., з яких фактично використано 53,4 тис. грн. (дороги комунальної власності), або 7 відс. до річних призначень.

На ремонт доріг загального користування місцевого значення планують видатки 18 сільських рад.

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду  при    уточненому   плані  на рік 23285,4 тис.грн.  використано за  звітний період  3829,4 тис.грн. або 16 відс., в тому числі за рахунок коштів, що надходять як плата за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел надходжень бюджетних установ – 3187,2 тис.грн.

У порівнянні зі звітним періодом минулого року касові видатки спеціального фонду збільшилися в цілому по району на 896,8 тис. грн., або на 31 відс.. У розрахунку на 1 жителя  видатки склали – 57  грн., що в порівнянні з минулим періодом 2016 року збільшились на 13 грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку видатки проведені на суму 642,2 тис.грн.

За  І квартал 2017 року  на природоохоронні заходи  кошти не використовувались при їх надходженні в сумі 364,2 тис.грн.

Цільові фонди заплановані на 1 квартал 2017 року в сумі 985,4 тис.грн., використано 104,7 тис.грн., або 11 відс., із них: заробітна плата з нарахуваннями працівникам, які виконують роботи за угодами – 4,9 тис.грн., енергоносії – 19,0 тис.грн., інші  видатки – 56,1  тис.грн., капітальні видатки – 24,7 тис.грн.

 

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість по видатках загального фонду на 01.01.2017 та на 01.04.2017 відсутня.

Обсяги кредиторської заборгованості по загальному фонду місцевих бюджетів району протягом І кварталу 2017 року збільшились на 530,0 тис. грн., або на 1 відс. і станом на 01.04.2017 обліковуються у сумі 101377,1 тис. грн.

Заборгованість по видатках, що фінансуються за рахунок цільових трансфертів з державного бюджету складає – 101300,4 тис.грн.,  по бюджетних установах – 76,7 тис.грн., із них по заробітній платі з нарахуваннями, термін оплати якої не настав – 76,5 тис.грн. Прострочена кредиторська заборгованість по цільовим субвенціям склала 15302,8 тис.грн.

Дебіторська по спеціальному фонду на 01.01.2017 та на кінець звітного періоду складає 160,9 тис.грн. по Червонослобідській сільській раді по капітальним видаткам.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на кінець періоду відсутня.

15.02.2017…………………………………………………………………………………………………….

Про підсумки виконання

місцевих бюджетів району

за 2016 рік

 

План по доходах місцевих бюджетів Черкаського району (без трансфертів) за 2016 рік виконано на 113,4 відс., понад план надійшло 17039,3 тис.грн. Темп зростання доходів бюджету району до минулого  року становить 145,8 відс.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло
131898,5 тис.грн. власних та закріплених доходів.  Рівень виконання планів по доходах  забезпечено на 112,1 відс. (понад план надійшло 14197,8 тис.грн.).  В порівнянні з минулим роком доходів надійшло на 45550,2 тис.грн., або 52,8 відс. Більше/

Доходи загального фонду районного бюджету становлять 60846,0 тис.грн., що на 5613,0 тис.грн., або на 10,2 відс. більше плану, а в порівнянні з 2015 роком – на 18440,4 тис.грн.,  або на 43,5 відс. більше.

Доходи загального фонду сільських бюджетів становлять 71052,5 тис.грн., що на 8584,8 тис.грн., або на 13,7 відс.  більше плану, а в порівнянні з 2015 роком – на 27109,8 тис.грн.,  або на 61,7 відс. більше.

Виконання затверджених радами завдань з доходів загального фонду забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Найбільше перевиконання плану 2016 року мають такі сільські ради:

–  Хутірська – 1028,0 тис.грн., а відсоток виконання –  144,3 відс.;

–  Свидівоцька – 1204,4 тис.грн. (132,4 відс.);

–  Мошнівська – 1155,6 тис.грн. (129,6 відс.).

За 2016 рік в цілому по району досягнуто значного приросту надходжень до минулого року майже по всіх податках, зокрема по:

 • податку на доходи фізичних осіб – на 44,5 відс., або на 18649,9 тис.грн.;
 • платі за землю – на 64,9 відс., або на 11762,8 тис.грн.;
 • єдиному податку – на 55,4 відс., або на 8659,0 тис.грн.;
 • акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – на 87,6 відс., або на 4524,7 тис.грн.;
 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на 63,4 відс., або на 1094,7 тис.грн.

 

Близько 87 відс. доходів загального фонду бюджету району сформовані за рахунок податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та плати за землю, питома вага яких в загальному обсязі становить відповідно 46, 23 та 18 відс.

Хоча темп росту надходжень податку на доходи фізичних осіб  становить 144,5 відс., але по ряду підприємств надходження податку у порівнянні з 2015 роком зменшились, а саме ВАТ «ПТ «Перше Травня» ( – 289,4 тис.грн.), ТОВ  «Перше Травня комбікормовий завод» ( – 186,8 тис.грн.), філія ВАТ «Миронівський хлібокомбінат» (- 226,5 тис.грн.), Яснозірська філія СТОВ ім.Шевченка ( – 96,2 тис.грн.), Черкаське РайСТ ( – 88,9 тис.грн.), ТОВ «ГарантРесурс» ( – 79,7 тис.грн.), Черкаська філія компанії «Пі Джі Трейд» ДП компанії Палма груп С.А.» (- 79,7 тис.грн.) та філія «Черкаський логістичний центр» СТОВ ім.Шевченка (-76,1 тис.грн.).  Втрати  бюджету району становлять майже 1,3 млн.грн.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 12331,5 тис.грн., або                                          129,9 відс. до розрахункового завдання на звітний період (понадпланове надходження – 2841,5 тис.грн.) та 97,9 відс. – до 2015 року.

Затверджені радами завдання по надходженню основних видів податків та зборів до місцевих бюджетів Черкаського району за підсумками 2016 року виконано.

Впродовж 2016 року органами місцевого самоврядування  Черкаського району внесено зміни до рішень про відповідні місцеві бюджети в частині перегляду затверджених завдань до реальних планових показників доходів загального фонду та за підсумками перевиконання доходної частини.

Так,  річний план по надходженню доходів загального фонду збільшено                на 27,4 млн.грн., із них по податку на майно – на 6,5 млн.грн., єдиному податку – на 5,8 млн.грн., податку на доходи фізичних осіб – на 9,5 млн.грн. та акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – на 2,8 млн.грн.

Заборгованість до місцевих бюджетів по діючих боржниках                                     ( заборгованість по яких більше 2 тис.грн.)  становить  близько 1,5 млн.грн., з них по податку на доходи фізичних осіб – 420,0 тис.грн.,  платі  за  землю  – 330,0 тис.грн. та інших податках – 700,0 тис.грн.

По податку на доходи фізичних осіб найбільший борг рахується по                         КП Геронимівської сільської ради “Благоустрій” в сумі 186,8 тис.грн. та Черкаській ДЕД ДП “Черкаський облавтодор” – 88,7 тис.грн., по орендній платі за землю  по ТОВ «Беарс-Логістик-Центр» – 30,0 тис.грн. та по земельному податку по ПМУ Водного господарства – 116,7 тис.грн.

Черкаською ОДПІ з метою погашення боргів по ПДФО та орендній платі за землю направлено дев’ять позовних заяв до Черкаського окружного адміністративного суду щодо стягнення заборгованості в судовому порядку на загальну суму 277,6 тис.грн., із яких шість на суму 251,8 тис.грн. задоволено судом.

Із наявних в районі 4873,5 га ріллі використовується близько 90 відс., в тому числі передано в оренду згідно договорів оренди та договорів про відшкодування плати за землю  3272,8 га ріллі, що становить  67,2 відс.  від наявної,  а 20,0 відс. передано в минулі роки  у тимчасове  користування та  оформляється документація про надання земельних ділянок у власність та користування.

Із наявних в районі 2371,9 га невитребуваних паїв в оренду передано                 2340,4 га, що становить 98,7 відс.

Середня ставка орендної плати за 1 га ріллі становить на 1 січня 2017 року 1572,4 грн., або 4,2 відс. від проіндексованої грошової оцінки ріллі, а за                     1 га невитребуваних паїв – 1522,2 грн., або 4,1 відс.

Видаткова частина місцевих бюджетів району за 2016 рік виконана в сумі 570715,2 тис.грн., що складає 97 відс.  уточненого  плану на рік по кошторису, в тому числі: загального фонду  – 527901,8 тис.грн., або 97 відс. виконання,  спеціального фонду (з урахуванням кредитування)  – 42813,4 тис.грн., або 92 відс. планових призначень на рік.

Загальний фонд. Якщо в цілому по району видаткові повноваження звітного періоду виконані на 97 відс., то по районному бюджету – 97,4 відс., сільських  бюджетах цей показник склав  95  відс.

У порівнянні з 2015 роком  видатки загального фонду збільшились на 156111,2 тис.грн., або ріст склав 29 відсотків.

У розрахунку на 1 жителя в середньому по району видатки становлять
7939  грн. і збільшилися проти попереднього року на 3042 грн., або 62  відс. Основна питома вага коштів бюджету спрямована на галузі соціального призначення і загалом складає 453900,2 тис.грн., або на 148788,1 тис.грн. (49  відс.) більше,  ніж у минулому році.

Асигнування на утримання установ та закладів освіти використані в сумі 112343,3 тис.грн., що становить 94 відс. до уточнених призначень на рік, в порівнянні з минулим роком на 1646,8 тис.грн. менше, або на 1 відсоток.

Установи охорони здоров’я профінансовані в сумі 52104,6 тис.грн., або 97 відс. до уточнених  призначень. В порівнянні  з минулим роком на 583,9 тис.грн. більше, або на 1 відсоток.

Установи та інші видатки соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані в сумі 272429,3 тис.грн., або 99,9 відсотків до уточнених планів на рік. В порівнянні з минулим роком збільшено на  149480,1 тис.грн., або в 2,2 рази.

Заклади культури профінансовані в сумі 15076,0 тис.грн., або 95 відсотків уточнених планів на рік. В порівнянні з минулим роком видатки збільшено на  1,0 тис.грн.

По житлово-комунальному господарству за 2016 рік використано 7427,9 тис.грн. або 93 відсотків від уточнених планів на рік. За відповідний період минулого року виконання становило 4643,7 тис.грн., збільшено на 2784,2 тис.грн. або на 60 відс.

Заклади фізкультури і спорту профінансовані в сумі 1947,0 тис.грн.,  або на 99 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом  минулого року  ріст склав  369,9 тис.грн., або 23 відсотків.

На утримання органів місцевого самоврядування кошти використані в сумі 19262,3 тис.грн., або 98 відс. від уточнених планів на рік, що на 1310,1 тис.грн. більше від минулого року, або на 7 відсотків.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних  доріг  за звітний період при уточненому плані 12121,8 тис.грн. використано 11162,9 тис.грн., або 92 відс., що на 6186,6 тис.грн., або в 2,2 рази більше минулого року. Найгірша ситуація із фінансуванням видатків, передбачених у місцевих бюджетах на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, ремонтом та утриманням доріг у Худяківській сільській раді, де на зазначені видатки спрямовано лише 18,7 тис. грн.

В першу чергу проводилось фінансування витрат на оплату праці, харчування, медикаменти та інших захищених статей бюджету. На захищені видатки із загального фонду бюджетів за звітний період спрямовано 487271,2 тис.грн., що в цілому по району становить 92 відс. від загального  обсягу видатків.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 154550,8 тис.грн., що становить 99 відс. до уточнених призначень на рік, в порівнянні з минулим роком на 6264,8 тис.грн. більше, або на 4,2 відсотків.

Асигнувань на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано у сумі 2923,4 тис.грн. Виконання склало 99 відс. до уточненого плану, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшено на  1008,8 тис.грн., або в 1,5 рази.

На оплату продуктів харчування використано 6774,9 тис.грн. (93 відс. до плану). В порівнянні з відповідним періодом минулого року на 431,8 тис.грн. більше, або 7 відсотків.

Видатки з оплати енергоносіїв і комунальних послуг профінансовані у сумі 24785,8 тис.грн. (80 відс.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року на  3274,1 тис.грн. більше, або на15 відсотків.

Спеціальний фонд. По спеціальному фонду  при    уточненому   плані  на рік 46500,1 тис.грн.  використано за  звітний період  42834,6 тис.грн. або 92 відс., в тому числі за рахунок коштів, що надходять як плата за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел надходжень бюджетних установ –  7840,6 тис.грн.

У порівнянні з минулим роком касові видатки спеціального фонду збільшилися в цілому по району на 7219,0 тис. грн., або на 20 відс. У розрахунку на 1 жителя  видатки склали – 641 грн., що в порівнянні з 2015 роком збільшились на 175 грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку видатки проведені на суму  31899,9 тис.грн., або 74 відс. загального використання.

По КТКВ 150101 „Капітальні вкладення” по спеціальному фонду при плані на рік 2074,2 тис.грн. використано 1806,4 тис.грн., або 87 відс.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних  доріг  за звітний період при уточненому плані на рік 38,0 тис.грн. кошти використовувались в сумі 37,1 тис.грн., або 98 відс.

За 2016 рік до 5 сільських бюджетів надійшло 455,9 тис. грн. коштів від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Станом на 01.01.2016 залишки вказаних коштів на рахунках сільських бюджетів становили  840,7 тис.грн. В той же час, на 2016 рік на охорону і раціональне використання земель передбачено лише 88,6 тис. грн., або 15 відс. до можливого ресурсу (з урахуванням невикористаного залишку на початок року), фактично використано 75,7 тис. грн. або 85 відс.

За 2016 рік на природоохоронні заходи фактично використано 1793,2 тис.грн. при плані – 22540,5 тис.грн., або 71 відс. Найнижчий відсоток використання коштів на виконання заходів з охорони природного середовища у сільських бюджетах Геронимівки (50 відс.), Руської Поляни (57 відс.) та Сагунівки  (68 відс.). У 13 сільських бюджетах видатки були заплановані, але не фінансувались.
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності (КТКВ 180409)  в звітному періоді  при плані 186,0 тис.грн.  використовувались в сумі 183,3 тис.грн., або 98 відс.

Цільові фонди заплановані на 2016 рік в сумі 626,2 тис.грн., використано 513,3 тис.грн., або 82 відс.

 

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості

Загальний фонд

Дебіторська заборгованість по видатках на 01.01.2016 року та на 01.01.2017 відсутня.

Обсяги кредиторської заборгованості по загальному фонду місцевих бюджетів району протягом 2016 року збільшились на 59507,9 тис. грн. (в 2,4 рази) і станом на 01.01.2017 обліковуються у сумі 101907,1 тис. грн., із них прострочена  – 256,0 тис.грн. Вказана заборгованість по видатках, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення.

Спеціальний фонд

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2016 відсутня, а  на кінець звітного періоду складає 160,9 тис.грн. по капітальним видаткам по Червонослобідській сільській раді  за авансові платежі згідно чинного законодавства.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2016  та на кінець звітного періоду відсутня.

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                                 Г.І.Шокот

14.12.2016……………………………………………………………………………………………………….

Про роботу фінансового

управління за 10 місяців  2016 року

План по доходах місцевих бюджетів Черкаського району (без трансфертів) за 10 місяців 2016 року виконано на 113,1 відс., понад план надійшло 13698,5 тис.грн. Темп зростання доходів бюджету району до аналогічного періоду минулого  року становить 149,6 відс.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло
108469,5 тис.грн. власних та закріплених доходів.  Рівень виконання планів по доходах  забезпечено на 111,9 відс. (понад план надійшло 11513,2 тис.грн.).  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходів надійшло на 39808,1 тис.грн., або 58,0 відс. більше.

Доходи загального фонду районного бюджету становлять 48399,1 тис.грн., що на 2288,2 тис.грн., або на 4,9 відс. більше плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року – на 14667,5 тис.грн.,  або на 43,5 відс. більше.

Доходи загального фонду сільських бюджетів становлять 60070,4 тис.грн., що на 9225,0 тис.грн., або на 18,1 відс.  більше плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року – на 25140,6 тис.грн.,  або на 72,0 відс. більше.

Виконання затверджених радами завдань з доходів загального фонду забезпечено всіма місцевими бюджетами.

Забезпечено значний приріст надходжень майже по всіх податках, зокрема по  платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та єдиному податку.

Близько 86 відс. доходів загального фонду бюджету району сформовані за рахунок податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та плати за землю, питома вага яких в загальному обсязі становить відповідно 45, 24 та 17 відс.

Темп росту надходжень податку на доходи фізичних осіб становить 144,9 відс. Надходження податку на доходи фізичних осіб за 10 місяців 2016 року у порівнянні до аналогічного періоду минулого року збільшилися на 14947,2 тис.грн.

Темп росту надходжень плати за землю – 172,0 відс. Надходження плати за землю за 10 місяців 2016 року у порівнянні до аналогічного періоду минулого року збільшилися на 10522,8 тис.грн.

Сільськими радами було переглянуто річні плани по доходах загального фонду та привести їх до реальної податкової бази та діючого законодавства.

Так, впродовж І півріччя 2016 року органами місцевого самоврядування  Черкаського району внесено зміни до рішень про відповідні місцеві бюджети в частині перегляду затверджених завдань до реальних планових показників доходів загального фонду, а річний план по надходженню доходів загального фонду збільшено 18 сільськими радами на 8,6 млн.грн.

За підсумками виконання плану по доходах загального фонду на протязі липня-жовтня  2016 року по 22 місцевих бюджетах  було збільшено плани по доходах та видатках загального фонду на  23,0 млн.грн.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 10016,2 тис.грн., або                                          127,9 відс. до розрахункового завдання на звітний період (понадпланове надходження – 2185,3 тис.грн.), 108,7 відс. – до річного завдання та 94,8 відс. – до відповідного періоду 2015 року.

Затверджені радами завдання по надходженню основних видів податків та зборів до місцевих бюджетів Черкаського району за підсумками 10 місяців 2016 року виконано.

Бюджет розвитку  району  сформовано   за   рахунок     надходження коштів від продажу майна, яке знаходиться у комунальній власності та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Затверджений  план  по надходженнях до бюджету розвитку місцевими радами з  урахуванням змін станом на 1 листопада 2016 виконано на 161,8 відс., при плані 699,1 тис.грн. фактично надійшло 1131,3 тис.грн. Коштів від продажу майна, яке знаходиться у комунальній власності  – 227,2 тис.грн. (100,5 відс.) та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 904,1 тис.грн.

Станом на 1 листопада 2016 року профінансовано природоохороні заходи за рахунок місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища по Черкаському району в обсязі  830,7 тис.грн., що  становить 33 відс. до річного плану фінансування ( 2,5 млн.грн. ).

Залишок невикористаних коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища із урахуванням обласної субвенції становить на                                  1 листопада 2016 року 3246,9 тис.грн., а залишки невикористаних коштів  від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 1295,6 тис.грн.

Затверджений план місцевими бюджетами району по видатках на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг комунальної форми власності на 2016 рік з урахуванням змін становить 13331,0 тис.грн., в тому числі 8994,1 тис.грн. – на поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності, 2335,3 тис.грн. – на ремонт доріг місцевого значення загального користування та 2001,6 тис.грн. – на ремонт доріг державного значення.

Станом на 1 листопада 2016 року використано коштів на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних  доріг  в сумі 8183,1 тис.грн.,  що становить 72 відс. до річних призначень (11329,4 тис.грн.).

Заборгованість до місцевих бюджетів по діючих боржниках                                     ( заборгованість по яких більше 2 тис.грн.)  становить  близько 0,6 млн.грн., з них по податку на доходи фізичних осіб – 230,0 тис.грн.,  платі  за  землю  – 250,0 тис.грн. та єдиному податку – 150,0 тис.грн.

По податку на доходи фізичних осіб найбільший борг рахується по                         КП Геронимівської сільської ради “Благоустрій” в сумі 186,8 тис.грн., по орендній платі за землю  по ТОВ «Беарс-Логістик-Центр» – 30,0 тис.грн. та по земельному податку по ПМУ Водного господарства – 95,1 тис.грн.

ДПІ в Черкаському районі з метою погашення боргів по ПДФО та орендній платі за землю направлено дев’ять позовних заяви до Черкаського окружного адміністративного суду щодо стягнення заборгованості в судовому порядку на загальну суму 277,6 тис.грн., із яких шість на суму 251,8 тис.грн. задоволено судом.

Із наявних в районі 4873,5 га ріллі використовується близько 90 відс., в тому числі передано в оренду згідно договорів оренди та договорів про відшкодування плати за землю  3272,8 га ріллі, що становить  67,2 відс.  від наявної,  а 20,0 відс. передано в минулі роки  у тимчасове  користування та  оформляється документація про надання земельних ділянок у власність та користування.

Із наявних в районі 2371,9 га невитребуваних паїв в оренду передано                 2340,4 га, що становить 98,7 відс.

Середня ставка орендної плати за 1 га ріллі становить на 1 листопада 2016 року 1572,4 грн., або 4,2 відс. від проіндексованої грошової оцінки ріллі, а за                     1 га невитребуваних паїв – 1522,2 грн., або 4,1 відс.

Видатки зведеного бюджету району  за 10 місяців  2016 року виконані в сумі 439473,6 тис.грн., що складає 80 відс.  уточненого  плану на рік по уточненому кошторису, в тому числі: загального фонду  – 413363,9 тис.грн., або 81 відс. виконання,  спеціального фонду  – 26109,7 тис.грн., або 65 відс. планових призначень на рік.

Видатки загального фонду   за 10 місяців поточного року виконані в сумі 413363,9  тис.грн., або 93 відс. уточнених призначень на період, із них: на фінансування закладів освіти використано – 85895,8 тис.грн. (20,8 відс. загального обсягу видатків), охорони здоров’я – 38961,6 тис.грн. (9,4 відс.), соціального захисту населення    – 214893,9   тис.грн.   (52,0 відс.),     культури    та     мистецтва – 11060,2 тис.грн.   (2,7 відс.),   фізичної   культури   та   спорту –  1545,0 тис.грн.( 0,4 відс.), державне управління – 14570,9 тис.грн. (3,5 відс.), інші видатки (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) – 46436,5 тис.грн. (11,2 відс.).

За економічною структурою видатки на утримання установ району та фінансування програм та заходів характеризуються наступними показниками:     видатки     на     заробітну      плату     з     нарахуваннями – 121880,5 тис.грн. або 29 відс. загального обсягу видатків, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 16127,5 тис.грн. або 4 відс. відповідно, трансферти населенню – 210189,4 тис.грн., або 51 відс., інші поточні видатки (медикаменти, продукти харчування, трансферти органам управління та інші) – 65166,5 тис.грн. або 16 відс.

На захищені видатки із загального фонду бюджетів за звітний період спрямовано 384817,3 тис.грн., що в цілому по району становить 93 відс. від загального їх обсягу.

Своєчасно та в повній мірі здійснюється оплата праці працівників бюджетних установ, що утримуються з місцевих бюджетів Черкаського району, забезпечено підвищення рівня мінімальної заробітної плати та упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 121880,5 тис.грн., що становить 96 відс. до уточнених призначень на період

Асигнувань на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано у сумі 2587,7 тис.грн. Виконання склало 91 відс. до уточненого плану.

На оплату продуктів харчування використано 4857,6 тис.грн. (76 відс. до плану).

Видатки з оплати енергоносіїв і комунальних послуг профінансовані у сумі 16127,5 тис.грн. (63 відс.).

Постійно проводилась  робота з територіальними громадами щодо залучення  субвенцій до районного бюджету для вирішення проблемних питань. При внесенні змін в бюджети сільських рад по загальному та спеціальному фондам станом на 01.11.2016 року залучено до районного бюджету 6592,1 тис.грн. із них:  на виконання «Програми розвитку загальної середньої освіти Черкаського  району на 2016-2020рр.» – 1233,7 тис.грн., або 19 відс. залучених коштів та на виконання  «Програми поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я комунальної власності Черкаського району» – 1040,8 тис.грн., або 16 відс. відповідно, на ремонт доріг місцевого та державного значення – 2120,3 тис.грн., або 32 відс. відповідно,

З метою збільшення доходів бюджету району фінансовим управлінням Черкаської райдержадміністрації щоденно готується довідка про стан надходження доходів до районного бюджету у розрізі податків і зборів, постійно ведеться аналіз заборгованості по орендній платі за землю та податку на доходи фізичних осіб  у розрізі  платників.

Працівники фінансового управління приймають постійно участь у роботі засідання комісії з питань ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і сплати податків та інших платежів до місцевих бюджетів.

Проводилися наради з органами місцевого самоврядування з питання формування показників бюджету на 2016  рік та щодо підвищення ефективності використання земель запасу та резервного фонду державної форми власності та не наданих у власність або постійне користування в межах населених пунктів та приведення розмірів орендної плати по договорах оренди за землі сільськогосподарського призначення та невитребувані земельні частки (паї).

Сільським радам щомісячно надається інформація про стан сплати орендної плати за землю до місцевих бюджетів в розрізі орендарів для проведення роботи з орендарями по скороченню боргів по орендній платі та проводиться звірка із ДПІ в Черкаському районі по платниках.

Фінансовим управлінням  на протязі звітного періоду затверджено 21 сільських та районний бюджети, проводились тематичні перевірки  щодо правильності складання і затвердження кошторисів та планів  використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету та бюджетів сіл. Крім того, внесені зміни в 22 бюджети за рахунок додаткових фінансових ресурсів.

Установами  та організаціями, які фінансуються з місцевих бюджетів при складанні та затвердженні кошторисів та планів асигнувань  дотримуються  вимоги постанови від 22.02.2002 № 228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (зі змінами та доповненнями).

Всі коди економічної класифікації, які включені до кошторисів обгрунтовані відповідними розрахунками, як це передбачено п.22 вищевказаної постанови.

Фінансовим управлінням здійснювалось  корегування бюджету  за рахунок скорочення непершочергових та непріоритетних видатків, запроваджувався жорсткий режим витрачання бюджетних коштів та спрямування додаткового фінансового ресурсу (вільний залишок коштів та перевиконання доходної частини) на  забезпечення працівників бюджетних установ фондом оплати праці, видатками за комунальні послуги та енергоносії.

Підготовлено 8 доповідних записок райдержадміністрації з питань виконання зведеного бюджету району та районного бюджету за 2015 рік,  за            І квартал, півріччя та 9 місяців  2016 року  та  щомісячне інформування, щоквартально надається інформація про заходи щодо скорочення та недопущення заборгованості в бюджетній сфері, надана відповідь на 280 листів та доручень райдержадміністрації, райради та  інших установ щодо планування та використання бюджетних коштів,  направлено на сільські  ради листи щодо розгляду рішень по затвердженню сільських бюджетів на 2016 рік та усуненню недоліків. Підготовлено вісім рішень  сесії районної ради: «Про районний бюджет на 2016 рік» та  «Про внесення змін до рішення сесії «Про районний бюджет на 2016 рік» та внесено зміни до розпису видатків (818 довідки).

Протягом періоду сільські ради вносили зміни до бюджетів в кількості  143, які   аналогічно перевірено, як і при прийнятті бюджету, та внесено довідки до програми в кількості 1460, а також збалансовано бюджет довідками по     джерелах – 351. Внесено розпоряджень на фінансування сільських бюджетів в

кількості 3210.

Протягом 10 місяців профінансовано розпорядників коштів районного бюджету (971 розпоряджень) з 22 рахунків, по яким щоденно проводиться контроль та  аналіз залишків.

Відповідно до квартального плану роботи фінансового управління працівниками на протязі періоду проводяться аналізи щодо дотримання чинного законодавства при плануванні та використанні коштів органами місцевого самоврядування та органами державного управління.

Працівникам сільських рад постійно  надається практична допомога щодо дотримання положень бюджетного законодавства на всіх стадіях складання та виконання бюджету.

Фінансовим управлінням і надалі проводиться робота по контролю за ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів на утримання закладів та установ району.

 

 

Начальник управління                                                                         Г. І. Шокот

 

29.11.201…………………………………………………………………………………………………………….

web_17

веб-кекв-25.11.xls

веб-кткв-25.11.xls

веб-спец-25.11.xls

Доходи-на-01.112.xls

Доходи-райбюджету-на-28.11.16.xlsx

21.11.2016…………………………………………………………………………………………………………….

веб-кекв-18-11

веб-кткв2-18-11

веб-спец-18-11

Доходи-01-111

Доходи-райбюджету-на-21-11

Субвенція-з-держ-бюдж-21-11

web_174 web_174

15.11.2016…………………………………………………………………………………………………………………..

Веб- квек11-11

Веб – КТВ-11-11

Веб- спец-11-11

Доходи на -01-11

Субвенція-з-держ.-бюдж.-14-11

web_172

31.10.2016…………………………………………………………………………………………………………………….

наказ-на-зимувальні-ями-для-ЗМІ.doc

WEB_174.xls

веб-КЕКВ-28.10.xls

веб-кткв-28.10.xls

веб-спец-28.10.xls

Доходи-райбюджету-на-31.10.xls

Доходи-райбюджету-на01.103.xls

Субвенція-з-держ-бюджету-на-31.10.xls

28.10.2016…………………………………………………………………………………………………………………….

Про підсумки виконання

місцевих бюджетів району

за 9 місяців 2016 року та завдання

з їх виконання на ІV квартал 2016 року

 

План по доходах місцевих бюджетів Черкаського району (без трансфертів) за 9 місяців 2016 року виконано на 112,4 відс., понад план надійшло 11290,0 тис.грн. Темп зростання доходів бюджету району до аналогічного періоду минулого  року становить 145,4 відс.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло
93459,5 тис.грн. власних та закріплених доходів.  Рівень виконання планів по доходах  забезпечено на 111,3 відс. (понад план надійшло 9520,5 тис.грн.).  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходів надійшло на 32634,2 тис.грн., або 53,7 відс. більше.

Доходи загального фонду районного бюджету становлять 42725,4 тис.грн., що на 2823,5 тис.грн., або на 7,1 відс. більше плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року – на 12373,8 тис.грн.,  або на 40,8 відс. більше.

Доходи загального фонду сільських бюджетів становлять 50734,1 тис.грн., що на 6697,1 тис.грн., або на 15,2 відс.  більше плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року – на 20260,3 тис.грн.,  або на 66,5 відс. більше.

Виконання затверджених радами завдань з доходів загального фонду забезпечено всіма місцевими бюджетами. Найбільше перевиконання плану                   9 місяців 2016 року мають такі сільські ради:

–  Хутірській – 964,4 тис.грн., а відсоток виконання –  153,8 відс.;

–  Дубіївській – 618,4 тис.грн. (149,8 відс.);

–  Мошнівській – 1133,5 тис.грн. (142,2 відс.).

Близько 86 відс. доходів загального фонду бюджету району сформовані за рахунок податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та плати за землю, питома вага яких в загальному обсязі становить відповідно 45, 24 та 17 відс.

За січень-вересень 2016 року в цілому по району досягнуто значного приросту надходжень до аналогічного періоду минулого року майже по всіх податках, зокрема по:

–    податку на доходи фізичних осіб – на 42,4 відс., або на 12667,9 тис.грн.;

–    платі за землю – на 70,4 відс., або на 9412,3 тис.грн.;

 • єдиному податку – на 61,3 відс., або на 5900,2 тис.грн.;
 • акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – на 84,6 відс., або на 3188,6 тис.грн.;
 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – на 72,7 відс., або на 872,2 тис.грн.

Хоча темп росту надходжень податку на доходи фізичних осіб  становить 142,4 відс., але по ряду підприємств надходження податку у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року зменшились, а саме ВАТ «ПТ «Перше Травня»             ( – 289,4 тис.грн.), ТОВ  «Перше Травня комбікормовий завод» ( – 250,7 тис.грн.), філія ВАТ «Миронівський хлібокомбінат» (- 226,5 тис.грн.), Яснозірська філія СТОВ ім.Шевченка ( – 96,2 тис.грн.), Черкаська філія компанії «Пі Джі Трейд» ДП компанії Палма груп С.А.» (- 94,9 тис.грн.) та філія «Черкаський логістичний центр» (90,8 тис.грн.).  Втрати  бюджету району становлять майже 1,4 млн.грн.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 8828,0 тис.грн., або                                          125,1 відс. до розрахункового завдання на звітний період (понадпланове надходження – 1769,4 тис.грн.), 96,8 відс. – до річного завдання та 92,5 відс. – до відповідного періоду 2015 року.

Затверджені радами завдання по надходженню основних видів податків та зборів до місцевих бюджетів Черкаського району за підсумками 9 місяців 2016 року виконано.

Впродовж 9 місяців 2016 року органами місцевого самоврядування  Черкаського району внесено зміни до рішень про відповідні місцеві бюджети в частині перегляду затверджених завдань до реальних планових показників доходів загального фонду та за підсумками перевиконання доходної частини.

Так,  річний план по надходженню доходів загального фонду збільшено                на 27,0 млн.грн., із них по податку на майно – на 8,4 млн.грн., єдиному податку – на 8,0 млн.грн., податку на доходи фізичних осіб – на 6,7 млн.грн. та акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – на 2,0 млн.грн.

Заборгованість до місцевих бюджетів по діючих боржниках ( заборгованість по яких більше 2 тис.грн.)  становить  близько 0,6 млн.грн., з них по податку на доходи фізичних осіб – 230,0 тис.грн.,  платі  за  землю  – 250,0 тис.грн. та єдиному податку – 150,0 тис.грн.

По податку на доходи фізичних осіб найбільший борг рахується по                         КП Геронимівської сільської ради “Благоустрій” в сумі 186,8 тис.грн., по орендній платі за землю  по ТОВ «Беарс-Логістик-Центр» – 43,4 тис.грн. та по земельному податку по ПМУ Водного господарства – 98,7 тис.грн.

Впродовж 9 місяців 2016 року ДПІ в Черкаському районі з метою погашення боргів по ПДФО та орендній платі за землю направлено шість позовних заяви до Черкаського окружного адміністративного суду щодо стягнення заборгованості в судовому порядку на загальну суму 251,8 тис.грн., які повністтю задоволено судом.

Із наявних в районі 4873,5 га ріллі використовується близько 90 відс., в тому числі передано в оренду згідно договорів оренди та договорів про відшкодування плати за землю  3272,8 га ріллі, що становить  67,2 відс.  від наявної,  а 20,0 відс. передано в минулі роки  у тимчасове  користування та  оформляється документація про надання земельних ділянок у власність та користування.

Із наявних в районі 2371,9 га невитребуваних паїв в оренду передано                 2340,4 га, що становить 98,7 відс.

Середня ставка орендної плати за 1 га ріллі становить на 1 жовтня 2016 року 1572,4 грн., або 4,2 відс. від проіндексованої грошової оцінки ріллі, а за                     1 га невитребуваних паїв – 1522,2 грн., або 4,1 відс.

Видаткова частина місцевих бюджетів району за січень-вересень п.р. виконана в сумі 397921,6 тис.грн., що складає 73 відс.  уточненого  плану на рік по кошторису, в тому числі: загального фонду  – 375353,3 тис.грн., або 74 відс. виконання,  спеціального фонду (з урахуванням кредитування)  – 22568,3 тис.грн., або 59 відс. планових призначень на рік.

Загальний фонд. Якщо в цілому по району видаткові повноваження звітного періоду виконані на 93 відс., то по районному бюджету – 95 відс., сільських  бюджетах цей показник склав  84  відс.

У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року  видатки загального фонду збільшились на 113634,8 тис.грн., або ріст склав 43 відсотків.

У розрахунку на 1 жителя в середньому по району видатки становлять
5620  грн. і збільшилися проти звітного періоду попереднього року на 2194 грн., або 64  відс. Основна питома вага коштів бюджету спрямована на галузі соціального призначення і загалом складає 322645,8 тис.грн., або на 109100,5 тис.грн. (51  відс.) більше,  ніж у відповідному періоді минулого року.

Асигнування на утримання установ та закладів освіти використані в сумі 77474,1 тис.грн., що становить 87 відс. до уточнених призначень на період, в порівнянні з минулим роком на 357,1 тис.грн. менше, або на 0,5 відсотків.

Установи охорони здоров’я профінансовані в сумі 35244,5 тис.грн., або 90 відс. до уточнених  призначень. В порівнянні  з відповідним періодом  минулого року на 439 тис.грн. більше, або на 1,3 відсотків.

Установи та інші видатки соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані в сумі 198577,1 тис.грн., або 99 відсотків до уточнених планів на період. В порівнянні з минулим роком збільшено на  109109,2 тис.грн., або в 2,2 рази.

Заклади культури профінансовані в сумі 9950,5 тис.грн., або 82 відсотків уточнених планів на період. В порівнянні з минулим роком видатки зменшено на 319,9 тис.грн., або 3 відсотки.

По житлово-комунальному господарству за 9 місяців 2016 року використано 4790,2 тис.грн. або 81 відсотків від уточнених планів на період . За відповідний період минулого року виконання становило 3176,9 тис.грн., збільшено на 1613,3 тис.грн. або на 51 відс.

Заклади фізкультури і спорту профінансовані в сумі 1399,6 тис.грн.,  або на 87 відсотків. В порівнянні з відповідним періодом  минулого року  ріст склав  229,3 тис.грн., або 20 відсотків.

На утримання органів місцевого самоврядування кошти використані в сумі 12736,5 тис.грн., або 88 відс. від уточнених планів на період, що на 610,7 тис.грн. більше від минулого року, або на 5 відсотків.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних  доріг  за звітний період при уточненому плані на період 11003,4 тис.грн. використано 7651,6 тис.грн., або 70 відс. від уточнених планів на період, що на 3702,0 тис.грн., або в 2 рази більше від періоду минулого року.

В першу чергу проводилось фінансування витрат на оплату праці, харчування, медикаменти та інших захищених статей бюджету. На захищені видатки із загального фонду бюджетів за звітний період спрямовано 347356,9 тис.грн., що в цілому по району становить 93 відс. від загального  обсягу видатків.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 109194,0 тис.грн., що становить 95 відс. до уточнених призначень на період, в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 6326,4 тис.грн. більше, або на 6 відсотків. При цьому, 433,0 тис.грн. кредиторської заборгованості, термін оплати якої не настав. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Асигнувань на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано у сумі 2373,4 тис.грн. Виконання склало 86 відс. до уточненого плану, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшено на  916,7 тис.грн., або в 1,6 рази.

На оплату продуктів харчування використано 4233,6 тис.грн. (75 відс. до плану). В порівнянні з відповідним періодом минулого року на 135,5 тис.грн. більше, або 3 відсотків.

Видатки з оплати енергоносіїв і комунальних послуг профінансовані у сумі 15139,8 тис.грн. (65 відс.). В порівнянні з відповідним періодом минулого року на  1826,9 тис.грн. більше, або на 14 відсотків.

Спеціальний фонд. По спеціальному фонду  при    уточненому   плані  на рік 38327,1 тис.грн.  використано за  звітний період  22587,6 тис.грн. або 59 відс., в тому числі за рахунок коштів, що надходять як плата за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел надходжень бюджетних установ –  5114,6 тис.грн.

У порівнянні зі звітним періодом минулого року касові видатки спеціального фонду зменшилися в цілому по району на 518,0 тис. грн., або на 2 відс. У розрахунку на 1 жителя  видатки склали – 338 грн., що в порівнянні з минулим періодом 2015 року зменшились на 36 грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку видатки проведені на суму  13135,1 тис.грн.

По КТКВ 150101 „Капітальні вкладення” по спеціальному фонду при плані на рік 520,8 тис.грн. використано 106,4 тис.грн., або 20 відс.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних  доріг  за звітний період при уточненому плані на рік 38,0 тис.грн. кошти використовувались в сумі 29,3 тис.грн., або 77 відс.

За 9 місяців 2016 року на природоохоронні заходи фактично використано 673,2 тис.грн. при плані – 2535,6 тис.грн., або 27 відс. Заходи по охороні навколишнього природного середовища фінансуються  із 21 сільських бюджетів.

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності (КТКВ 180409)  в звітному періоді  при плані 45,6 тис.грн.  використовувались в сумі 14,5 тис.грн., або 32 відс.

Цільові фонди заплановані на 2016 рік в сумі 569,1 тис.грн., використано 328,0 тис.грн., або 58 відс., із них: заробітна плата з нарахуваннями працівникам, які виконують роботи за угодами – 44,5 тис.грн., енергоносії – 37,7 тис.грн., інші  поточні видатки – 120,9 тис.грн., капітальні видатки склали – 124,9 тис.грн.

 

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість по видатках на 01.01.2016 року та на 01.10.2016 відсутня.

Обсяги кредиторської заборгованості по загальному фонду місцевих бюджетів району протягом 9 місяців 2016 року збільшились на 86702,3 тис. грн. (в 3 рази) і станом на 01.10.2016 обліковуються у сумі 129101,5 тис. грн., із них:

 • 128664,6 тис. грн. (99,7 відс. загального обсягу боргу) – заборгованість по видатках, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення;
 • 433,0 тис. грн. (0,3 відс.) – заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями з терміном виплати у липні поточного року;
 • 3,9 тис. грн.по видатках, що фінансуються за рахунок доходів місцевих бюджетів, базової дотації, освітньої, медичної субвенцій.

 

Спеціальний фонд

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2016 відсутня, а  на кінець звітного періоду складає 252,1 тис.грн. по капітальним видаткам.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджетів сіл на 01.10.2016 становить 2,1 тис. грн. по Хацьківській сільській раді (громадські роботи).

 

 

Начальник фінансового управління

25.10.2016……………………………………………………………………………………………………………………….

WEB_173.xls

веб-КЕКВ-21.10.xls

веб-кткв-21.10.xls

веб-спец-21.10.xls

Доходи-райбюджету-на-24.10.xls

Доходи-райбюджету-на01.102.xls

Субвенція-з-державного-бюдж.на-24.10.xls

17.10.2016………………………………………………………………………………………………………………………..

web_17

веб – квек.-13-10

веб -кткв 13-10

веб -спец 13-10

Доходи райбюджету 01-10

Доходи райбюджету 17-10

Субвенція з державного бюджету -17-10

10.10.2016…………………………………………………………………………………………………………………………

web_17

веб-КЕКВ-07.10

веб-кткв-07.10

веб-спец-07.10

Дох.-райбюджету-на-10.10

Доходи-райбюджету-на01.10

Субвенція-з-держ.бюдж.на-10.10

04.10.2016…………………………………………………………………………………………………………………………

веб-КЕКВ-30.09

веб-кткв-30.09

веб-спец-30.09

Дох.райбюдж.на-26.09

Доходи-місцевих-бюджетів-на-01.09.2016

Субвенція-з-держ.бюдж.-на-26.09

30.09.2016…………………………………………………………………………………………………………………………

веб – КЕКВ 30-09

веб -кткв  30-09

веб -спец 30-09

доходи на 01-10-16

Доходи райбюджету 01-10

Субвенція з державного бюджету -01-10

26.09.2016……………………………………………………………………………………………………………………………

веб КЕКВ 23-09

веб кткв 23-09

веб спец 23-09

Доходи райбюдж. на 26-09

Доходи місцевих бюджетів на 01-09-2016

Субвенція з держ.бюдж. на 26-09

20/09/2016……………………………………………………………………………………………………………………………

доходи райбюджету  -19-09 -2016

доходи місцевих бюджетів-01-09-2016

-ВЕБ КВВ16-09-2016

ВЕБ КТВ02-16-09

ВЕБ СПЕЦ 06-16-09

05.09.2016………………………………………………………………………………………………………………………………..

веб КЕКВ 02.09

веб кткв 02.09

веб спец 02.09

ДОДАТОК дозволи (1)

Дох. райбюдж. на 05.09

Субвенц. з держ. бюдж. на 05.09

30.08.2016………………………………………………………………………………………………………………………………..

Доходи райбюджету на 29.08.16

веб КЕКВ 26.08

веб кткв 26.08

веб спец 26.08

Субвенція з держбюджету на 29.08.16

25.08.2016…………………………………………………………………………………………………………………………………

веб КЕКВ 19.08

веб кткв 19.08

веб спец 19.08

Доходи райбюджету на 22.08

Субвенція з держ.бюдж.на 22.08

08.08.2016………………………………………………………………………………………………………………………………….

Копия WEB_XX нова1.08

веб КЕКВ 05.08

веб кткв 05.08

веб спец 05.08

Доходи райбюдж. на 08.08

Субвенц. з держ.бюдж. на 08.08

01.08.2016…………………………………………………………………………………………………………………………………..

веб КЕКВ 29.07

веб кткв 29.07

веб спец 29.07

Дох.райбюджету на 01.08.16

Доходи місцевих бюджетів на 01.08.16

Субв. з держ бюдж. на 01.08.16

25.07.2016…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Копия веб спец 22.07

Копия веб КЕКВ 22.07

Копия веб кткв 22.07

Копия Дох. райбюдж.на 25.07

Копия Субвенція з держ.бюдж. на 25.07

18.07.2016………………………………………………………………………………………………………………………………………

веб КЕКВ 15.07

веб кткв 15.07

веб спец 15.07

Доходи місцевих бюджетів на 18.07

Субвенція з державного бюджету на 18.07.16

13.07.2016…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за ІІ квартал 2016 року та завдання з їх виконання на ІІІ квартал 2016 року

    План по доходах місцевих бюджетів Черкаського району (без трансфертів) за І півріччя 2016 року виконано на 138,1 відс., понад план надійшло 175438 тис.грн. Темп зростання доходів бюджету району до аналогічного періоду минулого  року становить 153,7 відс.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло
57584,5 тис.грн. власних та закріплених доходів.  Рівень виконання планів по доходах  забезпечено на 138,3 відс. (понад план надійшло 15958,9 тис.грн.).  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходів надійшло на 21215,6 тис.грн., або 58,3 відс. більше.

Доходи загального фонду районного бюджету становлять 25995,7 тис.грн., що на 4542,3 тис.грн., або на 21,2 відс. більше плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року – на 7653,4 тис.грн.,  або на 41,7 відс. більше.

Доходи загального фонду сільських бюджетів становлять 31588,8 тис.грн., що на 11416,5 тис.грн., або на 56,6 відс.  більше плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року – на 13562,2 тис.грн.,  або на 75,2 відс. більше.

Виконання затверджених радами завдань з доходів загального фонду забезпечено всіма місцевими бюджетами. Найбільше перевиконання плану                по таких сільських радах:

 • Червонослобідській – 1353,3 тис.грн., а відсоток виконання 142,2 відс.;
 • Руськополянській – 971,3 тис.грн. (154,3 відс.);
 • Мошнівській – 879,2 тис.грн. (164,1 відс.);
 • Вергунівській – 808,3 тис.грн. (193,3 відс.);
 • Хутірській – 805,8 тис.грн. (168,7 відс.);
 • Свидівоцькій – 784,2 тис.грн. (151,1 відс.);
 • Геронимівській – 745,1 тис.грн. (162,3 відс.);
 • Степанківській – 739,9 тис.грн. (185,1 відс.);
 • Яснозірській – 700,8 тис.грн. (190,7 відс.);
 • Леськівській – 595,6 тис.грн. (233,5 відс.);
 • Будищенській – 553,2 тис.грн. (164,6 відс.);
 • Дубіївській – 486,2 тис.грн. (190,0 відс.);
 • Тубільцівській – 482,7 тис.грн. (233,9 відс.);

Близько 87 відс. доходів загального фонду бюджету району сформовані за рахунок податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та плати за землю, питома вага яких в загальному обсязі становить відповідно 45, 25 та 17 відс.

Затверджені радами завдання по надходженню основних видів податків та зборів до місцевих бюджетів Черкаського району за підсумками 6 місяців 2016 року виконано.

Найбільший відсоток виконання планів по єдиному податку                             (+ 3846,0 тис.грн. до плану, або в 1,6 рази більше),  платі за землю (+ 4407,3 тис.грн., або в 1,5 раз більше) та акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (+ 1243,7 тис.грн., або в 1,4 рази більше).

Впродовж І півріччя 2016 року органами місцевого самоврядування  Черкаського району внесено зміни до рішень про відповідні місцеві бюджети в частині перегляду затверджених завдань до реальних планових показників доходів загального фонду.

Так,  річний план по надходженню доходів загального фонду збільшено                17 сільськими радами на 8,6 млн.грн., із них по податку на майно – на                         3,4 млн.грн. та єдиному податку – на 4,8 млн.грн.

Також, забезпечено приріст надходжень до аналогічного періоду минулого року майже по всіх податках, зокрема по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та єдиному податку.

Темп росту надходжень податку на доходи фізичних осіб становить            144,2 відс. Надходження податку на доходи фізичних осіб за 6 місяців 2016 року у порівнянні до аналогічного періоду минулого року збільшилися на                     7941,0 тис.грн.

Разом з тим,  по ряду підприємств надходження податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з І півріччям 2015 року зменшились, а саме ВАТ «ПТ «Перше Травня» ( – 289,4 тис.грн.), філія ВАТ «Миронівський хлібокомбінат»                     (- 226,5 тис.грн.), ЗАТ «Черкасибіозахист» ( -156,8 тис.грн.), ТОВ  «Перше Травня комбікормовий завод» ( – 119,3 тис.грн.),  ПП «Хвацьки-Агро» (-107,8 тис.грн.), Черкаська філія компанії «Пі Джі Трейд» ДП компанії Палма груп С.А.»                       (- 97,1 тис.грн.) Яснозірська філія СТОВ ім.Шевченка ( – 93,7 тис.грн.) та  філія «Черкаський логістичний центр» (86,5 тис.грн.).  Втрати  бюджету району становлять майже 1,4 млн.грн.

Темп росту надходжень плати за землю – 177,7 відс. Надходження плати за землю за 6 місяців 2016 року у порівнянні до аналогічного періоду минулого року збільшилися на 6182,5 тис.грн.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 6053,2 тис.грн., або                                          135,5 відс. до розрахункового завдання на звітний період (понадпланове надходження – 1585,0 тис.грн.), 70,3 відс. – до річного завдання та 120,0 відс. – до відповідного періоду 2015 року.

Заборгованість до місцевих бюджетів по діючих боржниках                                  становить  близько 1,0 млн.грн., з них по податку на доходи фізичних осіб –      260,0 тис.грн.,  платі  за  землю  – 460,0 тис.грн. та єдиному податку – 210,0 тис.грн.

По податку на доходи фізичних осіб найбільший борг рахується по                         КП Геронимівської сільської ради “Благоустрій” в сумі 190,6 тис.грн., по орендній платі за землю  по ТОВ «Беарс-Логістик-Центр» – 63,1 тис.грн. та по земельному податку по ПМУ Водного господарства – 125,0 тис.грн.

Із наявних в районі 4873,5 га ріллі використовується близько 90 відс., в тому числі передано в оренду згідно договорів оренди та договорів про відшкодування плати за землю  3337,8 га га га ріллі, що становить  68,5 відс.  від наявної,               а 20,0 відс. передано в минулі роки  у тимчасове  користування та  оформляється документація про надання земельних ділянок у власність та користування.

Із наявних в районі 2403,3 га невитребуваних паїв в оренду передано                 2371,7 га, що становить 97,8 відс.

Середня ставка орендної плати за 1 га ріллі становить на 1 липня 2016 року 1565,1 грн., або 4,2 відс. від проіндексованої грошової оцінки ріллі, а за                     1 га невитребуваних паїв – 1513,9 грн., або 4,1 відс.

Видаткова частина місцевих бюджетів району за січень-червень п.р. виконана в 288041,8 тис.грн., що складає 55 відс.  уточненого  плану на рік по кошторису, в тому числі: загального фонду  – 278783,9 тис.грн., або 57 відс. виконання,  спеціального фонду  – 9257,8 тис.грн., або 33 відс. планових призначень на рік.

Загальний фонд. Якщо в цілому по району видаткові повноваження звітного періоду виконані на 92 відс., то по районному бюджету – 95 відс., сільських  бюджетах цей показник склав  77  відс.

У порівнянні з аналогічним періодом 2015 року  видатки загального фонду збільшились на 96042,0 тис.грн., або ріст склав 53 відсотків.

У розрахунку на 1 жителя в середньому по району видатки становлять
4166  грн. і збільшилися проти звітного періоду попереднього року на 1774 грн., або 74  відс. Основна питома вага коштів бюджету спрямована на галузі соціального призначення і загалом складає 249308,7 тис.грн., або на 96349,9 тис.грн. (63  відс.) більше,  ніж у відповідному періоді минулого року.

Асигнування на утримання установ та закладів освіти використані в сумі 56951,8 тис.грн., що становить 86 відс. до уточнених призначень на період, в порівнянні з минулим роком на 220,2 тис.грн. менше, або на 0,4 відсотків.

Установи охорони здоров’я профінансовані в сумі 23223,9 тис.грн., або 88 відс. до уточнених  призначень. В порівнянні  з відповідним періодом  минулого року на 65,1 тис.грн. менше, або на 0,3 відсотків.

Установи та інші видатки соціального захисту та соціального забезпечення профінансовані в сумі 161444,6 тис.грн., або 99 відсотків до уточнених планів на період. В порівнянні з минулим роком збільшено на  96869,4 тис.грн., або в 2,5 рази.

Заклади культури профінансовані в сумі 6792,8 тис.грн., або 77 відсотків уточнених планів на період. В порівнянні з минулим роком видатки зменшено на 357,1 тис.грн., або 5 відсотків.

По житлово-комунальному господарству за І півріччя 2016 року використано 2837,1 тис.грн. або 76 відсотків від уточнених планів на період . За І півріччя 2015 року виконання становило 2011,4 тис.грн., збільшено на 825,7 тис.грн. або на 41 відс.

Заклади фізкультури і спорту профінансовані в сумі 895,6 тис.грн.,  або на 84 відсотків. В порівнянні з 1 півріччям минулого року  ріст склав 122,9тис.грн., або 16 відсотків.

На утримання органів місцевого самоврядування кошти використані в сумі 7912,3 тис.грн., або 84 відс. від уточнених планів на період, що на 409,7тис.грн. більше від минулого року, або на 5  відсотків.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних  доріг  за звітний період при уточненому плані на період 4459,3 тис.грн. використано 2493,4 тис.грн., або 56 відс. від уточнених планів на період, що на 1258,5 тис.грн., або в 2 рази більше від періоду минулого року.

В першу чергу проводилось фінансування витрат на оплату праці, харчування, медикаменти та інших захищених статей бюджету. На захищені видатки із загального фонду бюджетів за звітний період спрямовано 267151,4 тис.грн., що в цілому по району становить 96 відс. від загального  обсягу видатків.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 76111,4 тис.грн., що становить 93 відс. до уточнених призначень на період, в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 6061,9 тис.грн. більше, або на 8,7 відсотків. При цьому, 419,5 тис.грн. кредиторської заборгованості, термін оплати якої не настав. Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Асигнувань на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів використано у сумі 1385,2 тис.грн. Виконання склало 90 відс. до уточненого плану, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшено на  783,8 тис.грн., або в 2,3 рази.

На оплату продуктів харчування використано 3106,0 тис.грн. (74 відс. до плану). В порівнянні з відповідним періодом минулого року на 194,7 тис.грн. більше, або 6,7 відсотків.

Видатки з оплати енергоносіїв і комунальних послуг профінансовані у сумі 13178,2 тис.грн. (76 відс.). В порівнянні з 1 півріччям минулого року на  817,1 тис.грн. більше, або на 6,6 відсотків.

 

Спеціальний фонд

По спеціальному фонду  при    уточненому   плані  на рік 28195,4 тис.грн.  використано за  звітний період  9257,8 тис.грн. або 33 відс., в тому числі за рахунок коштів, що надходять як плата за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел надходжень бюджетних установ –  3335,7 тис.грн.

У порівнянні зі звітним періодом минулого року касові видатки спеціального фонду зменшилися в цілому по району на 2079,9 тис. грн., або на 18 відс. У розрахунку на 1 жителя  видатки склали – 138 грн., що в порівнянні з минулим періодом 2015 року зменшились на 10 грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку видатки проведені на суму  5922,1тис.грн.

По КТКВ 150101 „Капітальні вкладення” по спеціальному фонду при плані на рік 301,8 тис.грн. використано 55,0 тис.грн., або 18 відс.

Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних  доріг  за звітний період при уточненому плані на рік 14,3 тис.грн. кошти не використовувались.

За І півріччя 2016 року на природоохоронні заходи фактично використано 450,8 тис.грн. при плані – 1756,2 тис.грн., або 27 відс. при їх надходженні в сумі 670,4 тис.грн. Заходи по охороні навколишнього природного середовища фінансуються  із 21 сільських бюджетів.

Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності (КТКВ 180409)  в звітному періоді  при плані 51,6тис.грн.  не використовувались.

Цільові фонди заплановані на 2016 рік в сумі 535,3 тис.грн., використано 233,8 тис.грн., або 44 відс., із них: заробітна плата з нарахуваннями працівникам, які виконують роботи за угодами – 23,8 тис.грн., енергоносії – 24,4 тис.грн., інші  поточні видатки – 85,6 тис.грн., капітальні видатки склали – 100,0 тис.грн.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості

Дебіторська заборгованість по видатках на 01.01.2016 року та на 01.07.2016 відсутня.

Обсяги кредиторської заборгованості по загальному фонду місцевих бюджетів району протягом І півріччя 2016 року збільшились на 93458,7 тис. грн. (3,2 рази) і станом на 01.07.2016 обліковуються у сумі 135857,9 тис. грн., із них:

 • 135380,0 тис. грн. (99,6 відс. загального обсягу боргу) – заборгованість по видатках, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету на виконання програм соціального захисту населення;
 • 419,5тис. грн. (0,3 відс.) – заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями з терміном виплати у липні поточного року;
 • 58,4тис. грн. (0,1 відс.)по видатках, що фінансуються за рахунок доходів місцевих бюджетів, базової дотації, освітньої, медичної субвенцій.

 

Спеціальний фонд

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду на 01.01.2015 та на кінець звітного періоду відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджетів сіл та району на 01.07.2016 становить 5,4 тис. грн. по управлінню праці та соціального захисту населення.

 

 

 

Начальник фінансового управління                                                                 Г.І.Шокот

11.07.2016…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Копия веб КЕКВ 08.07

Копия веб кткв 08.07

Копия веб спец 08.07

Копия Доходи райбюджету на 11.07.16

Копия Субвенція з держбюджету на 11.07.16

29.06.2016……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Копия веб КЕКВ 24.06

Копия веб кткв 24.06

Копия веб спец 24.06

Копия Доходи райбюджету на 29.06

Копия Субвенція з держ бюдж.на 29.06-1

Копия Субвенція з держ бюдж.на 29.06

21.06.2016……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

веб кткв 17.06.2016

веб спец 17.06.2016

Дох. рай.бюджету на 21.06.2016

Субвенція з держ. бюджету на 21.06.2016

13.06.2016……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Субвенція з держ. бюджету на 13.06.16

Дох. райбюджету на 13.06.16

веб спец 10.06.16

веб кткв 10.06.16

веб КЕКВ 10.06.16

06.06.2016……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Доходи рай бюджету на 01.06.16

Субвенція з держ.бюджету на 01.06.16

Доходи місцевих бюджетів на 01.06.16

веб спец 06.06.2016

веб кткв 06.06.2016

веб КЕКВ 06.06.2016

31.05.2016………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Субвенція з держ. бюдж. 27.05.16

Доходи райбюджету на 27.05.2016

веб КЕКВ 30.05

веб кткв 30.05

веб спец 30.05

26.05.2016________________________________________________________________

веб_КЕКВ_23.05

веб_кткв_23.05

веб_спец_23.05

Доходи_мiсцевих_бюджетiв_01.05.16

Доходи_райбюджету_на_23.05.16

Субвенцiя_з_держбюджету_на_23.05.16

23.05.2016………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Підприємці сплачують до бюджету району.

Станом на 01.03.2016 частка  надходжень від суб’єктів малого та середнього підприємництва  до бюджетів усіх рівнів становить 100 відстотків.

Поряд з цим, cтаном на 01.05.2016   в районі діє 3333 суб’єктів малого і середнього підприємництва за основним місцем обліку, з них: 3299 суб’єктів малого підприємництва і 34 суб’єкти середнього підприємництва.

На території Черкаського району станом на 01.04.2016  на обліку знаходиться 1311 підприємців, що більше у порівнянні з 01.01.2016 на 52 СПД, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок. За січень-квітень 2016 року від фізичних осіб вказаної категорії надійшло  до місцевих бюджетів 3460,4 тис. грн., що на 1560,3 тис. грн. або на 51,4 відс. більше ніж за аналогічний період минулого року.

20.05.2016……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Понад 250 мільйонів надійшло до зведеного бюджету з району

Протягом чотирьох місяців поточного року 207 млн грн спрямовано до загального фонду Державного бюджету та 47,5 млн грн – до місцевого. Найбільші надходження склали з акцизного податку із вироблених в Україні підакцизних товарів та податку на додану вартість.

–        Фінансова децентралізація та зміни в податковому і бюджетному законодавстві лише за чотири місяці поточного року забезпечили приріст доходів місцевих бюджетів у розмірі 16,1 млн.грн. або 51 %, – зазначає начальник Черкаської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області Іван Приблуда.

Окрім того, у січні-квітні 2016 року надійшло 34,8 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, військового збору перераховано 2,6 млн гривень

Оголошення

Відповідно  до діючого бюджетного законодавства   в залі засідань районної ради   18 березня    о   14 год. відбудеться   представлення звіту „Про виконання районного бюджету за 2015 рік”. Доповідає начальник фінансового управління Черкаської райдержадміністрації Шокот Г.І. (тел. 64-34-63).

Представлення звіту про витрачання бюджетних коштів у розрізі економічної класифікації за 2015 рік за головними розпорядниками коштів здійснюють:

-начальник фінансово-господарського відділу   районної ради  Мирошниченко О.В.  (тел. 64-34-27);

– начальник  відділу фінансово-господарського забезпечення  райдержадміністрації  Низенко С.Г. (64-13-71);

–  начальник    відділу   освіти   райдержадміністрації  Григорчук Л.В.  (тел.64-86-45);

– начальник відділу   культури   та туризму райдержадміністрації    Бардінова О.В.(тел.64-34-50);

– начальник управління праці та соцзахисту населення  Чубань С.В. (64-12-63);

– головний лікар центральної районної лікарні  Гуськов В.М. (тел. 30-43-45);

– головний лікар  районної лікарні с.Мошни  Іващук Л.М.(тел.30-22-03);

– головний лікар районного центру первинної медико-санітарної допомоги Пантюхіна Г.А. (тел.30-40-31);

– начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Бовт С.В.(тел. 64-13-51)

Запрошуються представники осередків політичних партій, зареєстрованих в районі, сільські голови, керівники установ та організацій районного підпорядкування, депутати місцевих рад, громадськість району.

Доходи райбюдж. на 01.02.16

Субвенція з держбюджету на 01.02.2016

Рішення про районний бюджет на 2016 рік

Пояснювальна записка

Розподіл додаткових фінансових ресурсів

RP170815

RZ171215

Щотижневе інформування про виконання бюджету

18.12 видат КФК

18.12 видат спец фонд

18.12видат кекв

Доходи місцевих бюджетів на 01.01.16

Доходи рай. бюджету на 01.01.16р.

Субверція з держбюджету на 01.01.16 року

______________________________________

Субвенц. з держ бюдж. на 21.12

Дох. райбюджету на 21.12

18.12видат кекв

18.12 видат спец фонд

18.12 видат КФК

_______________________________________

11.12 видат КФК

11.12 видат спец фонд

11.12видат кекв

Доходи місцевих бюджетів на 01.12.15

Доходи райбюджету на 14.12.15

Субвенція з держ бюджету на 14.12.15

__________________________________________________

27.11 видат КФК

27.11 видат спец фонд

27.11видат кекв

Доходи райбюджету на 30.11.2015

на1.11 WEB_17

____________________________________________

20.11 видат КФК

20.11 видат спец фонд

20.11видат кекв

доходи райбюджету на 23.11.15

субвенуія з держ.бюдж. на 23.11.15

на1.11 WEB_17

_________________________________________

13.11 видат КФК

13.11 видат спец фонд

13.11видат кекв(1)

13.11видат кекв

Доходи райбюджету на 16.11.15

на1.11 WEB_17

Субвенція із держбюджету на 16.11.15

____________________________________________

06.11 видат КФК

06.11 видат спец фонд

Доходи райбюджету на 09.11.15

Копия 06.11видат кекв

на1.11 WEB_17

Субвенція з держбюджету на 09.11.15

___________________________________________________

30.10 видат КФК

30.10 видат спец фонд

30.10видат кекв

Доходи місцевих бюджетів на 02.11.15

Доходи райбюджету на 02.11.15

Субвенція з держбюджету на 02.11.15

____________________________________________________

23.10 видат КФК

23.10 видат спец фонд

23.10видат кекв

Доходи райбюджету на 26.10.15

Субвенція з держбюджету на 26.10.15

_________________________________________________

09.10_видат_КФК

09.10_видат_спец_фонд

09.10видат_кекв

Доходи_райбюджету_на_12.10.15

Субвенцiя_держбюджету_на_12.10.15

__________________________________________________

02.10_видат_КФК

02.10_видат_спец_фонд

02.10видат_кекв

Доходи_мiсцевих_бюджетiв_на_01.10.2015

Доходи_райбюджету_на_05.10.15

Копия_на1.10_WEB_17

Субвенцiя_держбюджету_на_05.10.15

__________________________________________________________

18.09 видат КФК

18.09 видат спец фонд

18.09видат кекв

Доходи райбюджету на 21.09.15

Субвенція з держбюджету на 21.09.15

___________________________________________________

11.09 видат КФК

11.09 видат спец фонд

11.09видат кекв

доходи райбюджету на 14.09.15

субвенція з державного бюджету на 14.09.15

_________________________________________________

04.09 видат КФК

04.09 видат спец фонд

04.09видат кекв

RP170815

WEB_17

Доходи місцевих бюджетів на 07.09.15

Доходи райбюджету на 07.09.15

Субвенція з держбюджету на 07.09.15

_________________________________________

Субвенцiя_з_держбюджету_на_31.08.15

Доходи_райбюджету_на_31.08.15

RP170715

28.08_видат_КФК

28.08_видат_спец_фонд

28.08видат_кекв

________________________________________

Копия RP170715

______________________________

21.08_видат_КФК

21.08_видат_спец_фонд

21.08видат_кекв

Доходи_райбюджету_на_25.08.15

Субвенцiя_з_держбюджету_на_25.08.15

_____________________________

14.08_видат_КФК

14.08_видат_спец_фонд

14.08видат_кекв

Доходи_райбюджету_на_17.08.15

Субвенцii_держбюджету_на_17.08.15

_______________________________

07.08_видат_КФК

07.08_видат_спец_фонд

07.08видат_кекв

Доходи_райбюджету_на_10.08.15

Субвенцiя_з_держ._бюджету_на_10.08.15

_______________________________

31.07_видат_КФК

31.07_видат_спец_фонд

31.07видат_кекв

Доходи_мiсцевих_бюджетiв_на_03.08.15

Субвенцiя_держбюджету_на_03.08.15

Доходи_райбюджету_на_03.08.15

_____________________________________

24.07_видат_КФК

24.07_видат_спец_фонд

24.07видат_кекв

Субвенцiя_держбюджету_на_27.07.15

__________________________________________

Субвенцiя_з_держбюджету_на_20.07.15

Доходи_райбюджету_на_20.07.15

17.07видат_кекв

17.07_видат_спец_фонд

______________17.07_видат_КФК_________________

10.07 видат КФК

10.07 видат спец фонд

10.07видат кекв

Доходи райбюджету на 13.07.15

Субвенція дербюджету на 13.07.15

______________________________________

Копия 03.07 видат КФК

Копия 03.07 видат спец фонд

Копия 03.07видат кекв

Копия Доходи райбюджету на 06.07.15

Копия Субвенція держбюджету на 06.07.15

____________________________________

Копия 26.06 видат КФК

Копия 26.06 видат спец фонд

Копия 26.06видат кекв

Копия доходи райбюджету на 29.06.15

Копия Субвенція з держ.бюджету на 29.06.15

_____________________________________

Копия 19.06 видат КФК

Копия 19.06 видат спец фонд

Копия 19.06видат кекв

Копия Доходи рай. бюдж.на 22.06

Копия Субвенція з держ.бюд. на 22.06

__________________________________

Копия 12.06 видат КФК

Копия 12.06 видат спец фонд

Копия 12.06видат кекв

Копия Доходи район. бюджетуна 15.06.15

Копия Субвенція з державного бюджету на 15.06.15

________________________________

Копия 05.06 видат КФК

Копия 05.06 видат спец фонд

Копия Аналіз за І квартал 2015 рік

Копия Доходи район.бюджету на 08.06.15

Копия Субвенція з державн. бюджету на 08.06.15

___________________________________

29.05_видат_кекв

29.05_видат_КФК

29.05_видат_спец_фонд

Доходи_мiсцевих_бюджетiв_на_01.06.2015

Доходи_райбюджету_на_01.06.2015

Субвенцiя_з_держбюджету_на_01.06.2015

____________________________________

22.05_видат_кекв

22.05_видат_КФК

22.05_видат_спец_фонд

Доходи_райбюджету_на_25.05.15

Субвенцiя_держбюджету_на_25.05.15

______________________________________

Копия 15.05 видат кекв

Копия 15.05 видат КФК

Копия 15.05 видат спец фонд

Копия Доходи райбюджету на 18.05.15

Копия Субвенція райбюджету на 18.05.15

______________________________________

08.05 видат кекв

08.05 видат КФК

08.05 видат спец фонд

Доходи райбюджету на 12.05.2015

Субвенції з держбюджету на 12.05.2015

___________________________

30.04_видат_КФК

30.04видат_кекв

30.04видат_спец_фонд

_____________________________________

Доходи_мiсцевих_бюджетiв_на_01.05.2015

Доходи_райбюджету_на_01.05.15

Субвенцii_райбюджету_на_01.05.15

____________________

Аналiз_за_КЕКВ_24.04.2015

Аналiз_за_КФК_ЗФ_на_24.04

аналiз_спецфонду_24.04.2015

Доходи_мiсцевих_бюджетiв_на_27.04.2015

Доходи_райбюджету_на_27.04.15

Субвенцii_з_державного_бюджету_на_27.04.15

____________________

10.04видат кекв

10.04видат КФК

10.04видат спец фонд

17.04 видат КФК

17.04видат кекв

17.04видат спец фонд

Доходи на 11.04.2015

Доходи на 20.04.2015

06.04.2015__________________________________________________

Виконання бюджету у І кварталі 2015 року

За січень-березень 2015 року план по доходах місцевих бюджетів Черкаського району (без трансфертів) виконано на 137,6 відс., понад план надійшло 5775,4 тис.грн. Порівняно з аналогічним періодом 2014 року доходів надійшло на 3038,1 тис.грн., або на 16,8 відс. менше.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло
18419,8 тис.грн. власних та закріплених доходів.  Рівень виконання планів по доходах  забезпечено на 133,6 відс. (понад план надійшло 4631,3 тис.грн.), до річного завдання – 26,2 відс., а в порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходів надійшло на 4490,4 тис.грн., або 32,2 відс. менше.

Доходи загального фонду районного бюджету становлять 9162,5 тис.грн., що на 1529,4 тис.грн., або на 20,0 відс. більше плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року більше на 2677,3 тис.грн.,  або на 41,3 відс.

Доходи загального фонду сільських та Ірдинського селищного бюджетів становлять 9257,3 тис.грн., що на 3101,9 тис.грн., або на 50,4 відс.  більше плану, а в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року більше на 1813,1 тис.грн., або на 24,4 відс. Всі місцеві бюджети забезпечили виконання планів по доходах загального фонду.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 2725,2 тис.грн., або 172,4 відс. до розрахункового завдання на звітний період (понадпланове надходження – 1144,0 тис.грн.), 43,4 відс. – до річного завдання та 65,2 відс. – до відповідного періоду 2014 року.

Затверджені радами завдання по надходженню основних видів податків та зборів до місцевих бюджетів Черкаського району за підсумками 3 місяців  2015 року виконано.

Видатки зведеного бюджету району  за січень-березень 2015 року виконана в обсязі 78518,7 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 75613,2 тис. грн.,                          (19,6 відс. до річних призначень), спеціальному – 2905,5 тис. грн. (15,4 відс.).

У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року  видатки загального фонду збільшились на 5292,1 тис.грн., або ріст склав 7,5 відсотків.

У розрахунку на 1 жителя в середньому по району видатки становлять
990  грн. і збільшилися проти звітного періоду попереднього року на 73 грн., або 8,0 відс. Основна питома вага коштів бюджету спрямована на галузі соціального призначення і загалом складає 62709,8 тис.грн., або на 649,9 тис.грн. (1  відс.) менше,  ніж у відповідному періоді минулого року.

В першу чергу проводилось фінансування витрат на оплату праці, харчування, медикаменти та інших захищених статей бюджету. На захищені видатки із загального фонду бюджетів за звітний період спрямовано 69825,8 тис.грн., що в цілому по району становить 92 відс. від загального їх обсягу.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 30449,8 тис.грн., що становить 23 відс. до уточнених призначень на рік. При цьому, зазначені видатки по терміну виплати до 1 квітня 2015 року профінансовані у повному обсязі, прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Видатки з оплати енергоносіїв і комунальних послуг профінансовані у сумі 5495,5 тис.грн. (19,5 відс.).

Видатки спеціального фонду за січень-березень використані в сумі 2905,5тис.грн., або 15,4 відс. річних призначень. У порівнянні зі звітним періодом минулого року касові видатки спеціального фонду збільшилися в цілому по району на 1868,5 тис. грн., або в 2,8 рази. У розрахунку на 1 жителя  видатки склали – 38 грн., що в порівнянні з минулим періодом 2014 року збільшились на 25 грн.

З бюджету розвитку місцевих бюджетів капітальні вкладення проведені на суму 1506,3тис.грн., або  на 13,7 відс. річних призначень.

20.01.2015__________________________________________________

Виконання бюджету за січень – грудень 2014 року

За січень-грудень 2014 року план по доходах місцевих бюджетів Черкаського району (без трансфертів) виконано на на 109,7 відс., понад план надійшло 7692,2 тис.грн. Темп зростання доходів бюджету району до січня-грудня 2013 року становить 100,9 відс.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло 68915,0 тис.грн. власних та закріплених доходів.  Рівень виконання планів по доходах  забезпечено на 106,0 відс. (понад план надійшло 3907,2 тис.грн.).                 В порівнянні з минулим роком доходів надійшло на 1041,3 тис.грн., або 1,5 відс. більше.

Доходи загального фонду районного бюджету становлять 32786,5 тис.грн., що на 464,3 тис.грн., або на 1,4 відс. більше плану, а в порівнянні з 2013 роком – на 168,4 тис.грн.,  або на 0,5 відс. більше.

Доходи загального фонду сільських та Ірдинського селищного бюджетів становлять 36128,5 тис.грн., що на 3442,9 тис.грн., або на 10,5 відс.  більше плану, а в порівнянні з 2013 роком – на 872,9 тис.грн., або на 2,5 відс. більше.

Близько 93 відс. доходів загального фонду бюджету району сформовані за рахунок податку на доходи фізичних осіб та плати за землю, питома вага яких в загальному обсязі становить відповідно 71 та 22 відс.

До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 17742,0 тис.грн., або 127,1 відс. до завдання на рік (понадпланове надходження – 3785,0 тис.грн.) та 98,6 відс. – до 2013 року.

Затверджені радами завдання по надходженню основних видів податків та зборів до місцевих бюджетів Черкаського району за підсумками 2014 року виконано.

Видаткова частина місцевих бюджетів району за 2014 рік  виконана в обсязі 310516,6 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 295229,7 тис. грн. (98 відс. до показників розписів місцевих бюджетів з урахуванням внесених протягом звітного періоду змін), спеціальному – 15286,9 тис. грн. (55 відс. до показників розписів місцевих бюджетів з урахуванням внесених протягом звітного періоду змін).

В порівнянні з 2013 роком  видатки загального фонду збільшились  на 23421,6 тис.грн., або ріст склав 8,6 відсотків.

У розрахунку на 1 жителя в середньому по району видатки склали
3852 грн. і збільшилися проти звітного періоду попереднього року лише на 306 грн. Основна питома вага коштів бюджету спрямована на галузі соціального призначення і загалом складає 254201,4 тис.грн., або на 18950,8 тис.грн. (8,0  відс.) більше  ніж у відповідному періоді минулого року.

В першу чергу проводилось фінансування витрат на оплату праці, харчування, медикаменти та інших захищених статей бюджету. На захищені видатки із загального фонду бюджетів за звітний період спрямовано 270710,6 тис.грн., що в цілому по району становить 92 відс. від загального їх обсягу.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 129865,8 тис.грн., що становить 99 відс. до уточнених призначень на період. При цьому, зазначені видатки по терміну виплати до 1 січня 2015 року профінансовані у повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня.

Видатки з оплати енергоносіїв і комунальних послуг профінансовані у сумі  17411,0 тис.грн. (94 відс.).

Видатки спеціального фонду за 2014 рік використані в сумі 15286,9 тис.грн., або 55 відс. річних призначень. У порівнянні зі звітним періодом минулого року касові видатки спеціального фонду зменшилися в цілому по району на 49,5 тис. грн., або на 0,4 відс. У розрахунку на 1 жителя  видатки склали – 199 грн. на рівні минулого року.

З бюджету розвитку місцевих бюджетів капітальні вкладення проведені на суму 7306,1 тис.грн., або лише на 48 відс. річних призначень.

Comments are closed.