Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури

Реєстр доступності об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю

Анкета визначення доступності будівель і приміщень з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Анкета проведення аудиту доступності до об’єкту

Пояснювальна записка


ОсвітаКорисна інформація

Інформаційна картка містобудівні умови

ТЕХ КАРТА містобуд умови

Заява на містобудівні умови та обмеження

Заява на висновок

Заява будівельний паспорт нова

Розпорядження 18 серпня 2017 рокуАРХІВ НОВИН

Черкаський район на першому місці у галузі будівництва

Згідно зі звітом Головного управління статистики у Черкаській області про соціально – економічне становище міст та районів за десять місяців нинішнього року, перше місце у галузі будівництва серед районів області традиційно займає Черкаський.

Так, за січень – жовтень 2017 року в районі прийнято в експлуатацію 5337 кв. м. житла. Це стосується і обсягів будівельних робіт – за вказаний період їх виконано на суму 45345 тис. грн. (ці дані можна переглянути на сайті Головного управління статистики у Черкаській області)

Варто зазначити, що тенденція першості у розвитку будівництва в Черкаському районі є стабільною і ці показники постійно зростають. Стратегією розвитку Черкаського району до 2020 року відображає нові цілі розвитку , які вказують шлях до досягнення його сталого майбутнього . Одним із стратегічних пріоритетів цієї районної програми є розвиток будівельної галузі – в індивідуальному та промисловому будівництві, з залученням інвесторів. Тож є реальна перспектива для будівництво житла та об’єктів інфраструктури.

Новації містобудівного законодавства

Вирішити  проблеми  містобудівної галузі покликаний  Закон «Про внесення змін до містобудівної діяльності», який вступив у дію 10.06.2017. Законом передбачено наступні нововведення.

1. Запровадження класів наслідків (відповідальності) замість категорій складності

Відтепер замість І-V категорій складності об’єкта будівництва на законодавчому рівні запроваджується поняття класу наслідків (відповідальності). За визначенням, наведеним в Законі, клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд – це характеристика рівня можливої небезпеки для здоров’я та життя людей, які постійно або періодично перебуватимуть на об’єкті або які знаходитимуться зовні такого об’єкта, матеріальних збитків чи соціальних втрат, пов’язаних із припиненням експлуатації або втратою цілісності об’єкта. За класами відбувається поділ на об’єкти з незначними наслідками (СС1), об’єкти з середніми наслідками (СС2) та об’єкти зі значними наслідками (СС3). Законом фактично прибирається зайва термінологічна ланка, чим значно спрощується законодавче врегулювання.

2. Заміна декларативного принципу на принцип повідомлення

Беззаперечним досягненням Закону можна вважати скасування інституту декларації про початок будівельних робіт для об’єктів з незначними наслідками (СС1), які раніше належали до І-ІІ категорії складності. До того ж поняття декларації про початок виконання будівельних робіт фактично зникає із законодавчого поля. Відтепер документом, що дає право на виконання будівельних робіт, є повідомлення, подане замовником щодо об’єктів з незначними наслідками (СС1) та об’єктів, які будуються на підставі будівельного паспорта, а також дозвіл, отриманий замовником в установленому порядку для будівництва інших об’єктів.  Завдяки цьому нововведенню понад 80% всіх будівництв у країні вестиметься на підставі повідомлення. Звісно, це можна вважати значним спрощенням. Крім того, Законом спрощено порядок проведення підготовчих робіт з винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень. Віднині замовник матиме право здійснювати такі роботи одразу після подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт (раніше – після подання декларації). Однак видалення зелених насаджень потребуватиме попереднього складення акту обстеження.

3. Об’єкти, що раніше належали до ІІІ категорії складності, відтепер потребуватимуть дозволу

Всі об’єкти класу середніх наслідків (СС2) мають будуватися на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, виданого органом архітектурно-будівельного контролю.

4. Врегульовано порядок отримання містобудівних умов та обмежень

Законом чітко прописано, яким чином замовник звертається за отриманням містобудівних умов та обмежень; наведено вичерпний перелік документів, які замовник має подати; означено вичерпний перелік підстав для відмови у видачі містобудівних умов. Найголовніше – нарешті визначено вичерпний перелік містобудівних умов та обмежень, які може встановити місцева влада.  Водночас варто звернути увагу на те, що містобудівні умови та обмеження можуть бути змінені або скасовані головними інспекторами будівельного нагляду у разі невідповідності містобудівних умов та обмежень містобудівному законодавству.

5. Запроваджується перелік експертних організацій

Передбачено, що експертиза будівництва здійснюватиметься виключно експертними організаціями. З метою отримання дозволу на виконання будівельних робіт всі забудови середнього класу наслідків (СС2) підлягатимуть обов’язковій експертизі.

6. Детальніше розмежовано державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд

Чітко розмежовано повноваження та порядок здійснення діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Для цього прописано окрему статтю в Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності».

7. Збільшення відповідальності за порушення містобудівного законодавства

Розмір штрафів за порушення містобудівного законодавства змінився не дуже суттєво. Насправді, зросли штрафні санкції за порушення під час будівництва об’єктів, які відтепер належать до класу незначних наслідків (СС1), зокрема щодо виконання будівельних робіт без повідомлення, неправомірний початок експлуатації та інші. Найбільший штраф для замовників такого будівництва наразі складає 36 мінімальних заробітних плат. Більшим санкціям також можуть бути піддані замовники об’єктів ІІІ категорії будівництва. Тепер їх відповідальність уніфіковано з санкціями для всього класу середніх наслідків (СС2), тобто таких, які діють для об’єктів IV категорії складності.

При цьому для IV – V категорій складності, які відтепер вважаються класами середніх (СС2) і значних наслідків (СС3), розмір відповідальності фактично не змінився. Окрім вищезазначеного, Закон також уточнює повноваження виконавчих органів місцевих рад, конкретизує документацію для фондів фінансування будівництва, вносить зміни до законодавства про ліцензування та законодавства про адміністративні правопорушення. Також містить такі позитивні доповнення до чинних норм як обов’язкова експертиза додержання на об’єкті нормативів, що стосуються осіб з обмеженими фізичними можливостями, а також скасування інституту повернення працівниками ДАБІ поданих замовником документів.

Comments are closed.