Регуляторна діяльність

1.Нормативно – правова база

1.Методичні рекомендації щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та скасування тих з них, які не відповідають принципам державної регуляторної політики.”

2.Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

3.Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

4.Постанова КМУ “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”

5.Роз’яснення Державної регуляторної служби України

6.Роз’яснення щодо основних положень Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”

7.Методичні рекомендації щодо розробки регуляторних актів та здійснення аналізу їх впливу на малий та середній бізнес, розроблені Департаментом регіонального розвитку обласної державної адміністрації для місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Черкаської області.

2. Планування діяльності

07.12.2017 – План з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік та План-графік проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2018 рік

12.12.2016  Інформація про план  діяльності  на 2017 рік

12.12.2016   План з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

Зміни до плану 05.07.2017

3. Оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу

25.07.2014  Аналіз регуляторного_впливу до проекту розпорядження Черкаської РДА

01.08.2014 Проект Положення про Центр надання адміністративних послуг Черкаської РДА

15.09.2014 Проект розпорядження про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг
05.08. 2014    Проект розпорядження про затвердження Положення та Регламенту Центу надання адміністративних послуг Черкаської РДА

4. Діючі регуляторні акти

04.06.2018 Діючі регуляторні акти

Розпорядження від 29.05.2018 № 216

02.01.2018 Діючі регуляторні акти

01.05.2017  Діючі регуляторні акти

25.09.2014  265  Положення  про Центр надання адміністративних послуг Черкаської РДА

13.11.2014  313   Розпорядження про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг

25.09.2014 265 Розпорядженя про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Черкаської РДА

Регламент до 265 розпорядження

13.10.2014 Розпорядження про затвердженя переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Черкаської районної державної адміністрації

5. Відстеження результативності регуляторних актів

Звіт за 2017 рік

01.09.2015 Звіт про повторне відстеження результативності розпорядження Черкаської районної державної адміністрації “Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Черкаської районної державної адміністрації Черкаської області

6.Інформація про здійснення регуляторної діяльності

Звіт по регуляторній діяльності за І півріччя 2018 року

Звіт по регуляторній діяльності за 2017 рік

Регуляторні акти на 2016 рік

Звіт по регуляторній діяльності за І півріччя 2015 року

7. Контактні особи з питань регуляторної політики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.