Пояснювальна записка до проекту рішення Черкаської районної ради “Про районний бюджет на 2019 рік”

При розробці проекту районного бюджету на 2019 рік враховано вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019–2021 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546, положення проектів Законів України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

При складанні розрахунків враховано особливості, що доведені Міністерством фінансів України відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України:

встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року у розмірі 4173 грн. на місяць (+ 12,1 відс. до 2018 року) та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 1921 грн. (+ 9,0 відс. до 2018 року);

встановлення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року – 1853 грн., з 1 липня – 1936 грн., з 1 грудня – 2027 грн.

 

Соціально-економічний стан району
за 10 місяців 2018 року (останні звітні дані)

Промисловість. До складу промислових підприємств основного кола району, в 2018 році входять такі найбільші підприємства району: ПАТ «Русько-Полянський меблевий комбінат», ТОВ «Національна горілчана компанія», ТОВ «Імпрес», ТОВ «Арка Плюс», БМБ  «Маргарин» та інші.

Обсяг реалізованої промислової продукції

За 10 місяців 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності по Черкаському району становить                                      2386,0  млн. грн.

Сільське господарство.

Площа сільськогосподарських угідь в користуванні по Черкаському районі становить 34619,3 га, оформлено в оренду згідно договорів 32990,7 га, згідно договорів оренди було посіяно та оброблено 32665,8 га.

Посіяно озимих під урожай 2018 року: пшениці – 6481 га, жита – 635 га,  ячменю – 341 га, ріпаку – 707,39 га, озимого гороху – 18 га.

Зібрано:

 • озимого ріпаку 2085,8 тонн на площі 707,39 га (урожайність 29,5 ц/га);
 • озимої пшениці 31951 тонн на площі 6481 га (урожайність 49,4 ц/га);
 • озимого ячменю 1653,4 тонн на площі 341 га (урожайність 48,6 ц/га);
 • озимого жита 3052 тонн на площі 635 га (урожайність 48,1 ц/га).

Результати роботи в галузі тваринництва за січень-жовтень 2018 року                    є наступними.

Реалізація худоби та птиці на забій у живій масі року становить 2322,9 тонн (- 26,6 відс.), валовий надій молока коров’ячого 11766,2 тонн (+ 4,0 відс.), виробництво яєць від птиці усіх видів – 163,604 млн. шт. (-7,8 відс.).

Капітальні інвестиції.

Найбільшими інвестиційними проектами в 2018 році є:

 • СТОВ  «Колос»  с. Вергуни  спільно  з  АПК  «Маїс»  м. Черкаси  –

проводиться реконструкція теплиць, закладка розплідника                                        по вирощуванню горіха протягом 2018 року на загальну суму близько                       10 млн. грн.;

 • будівництво племрепродуктора ІІ порядку по виробництву  інкубаційного

яйця ПАТ «Миронівський хлібопродукт», будівництво пташників № 9, 10, 11                   (16 млн.грн.) с.Будище;

 • СТОВ  «Хліб-продукт»   с.Яснозір’я  проводить  реконструкцію  ферми   з

вирощування свиней потужністю 17 тис. голів в рік, на суму 21 млн. грн.;

 • ТОВ  “Новий  елеватор  ЛЛД”,  с. Білозір’я   збудовано   елеватор    на

50 млн.грн.;

 • ТОВ   «Інфо-кар»   підприємство   з    виробництва   мінеральних    добрив

с. Хацьки інвестиції на суму 7 млн. доларів.

Будівництво. За січень-жовтень 2018 року підприємствами Черкаського району виконано будівельних робіт на 49546,0 тис. грн.

Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, Черкаського району за  січень-червень 2018 року становить 90,6 млн. грн.

Житлово-комунальне господарство. Станом на 01.11.2018 заборгованість населення по оплаті за житлово-комунальні послуги – відсутня.

Нараховано до сплати за січень-жовтень –  90683,4 тис. грн.

Сплачено за січень-жовтень –  73142,6 тис. грн.

Рівень сплати за січень-жовтень 2018 року становить 80,7 відс..

Зовнішньоекономічна діяльність. В Черкаському районі обліковувалося 15  підприємств, які займаються експортом. Найбільше товарів, які експортувались: горілка, частини обладнання  для виробництва кормів, частини меблів для сидіння, лісоматеріали, шрот соняшниковий.

Основні країни – партнери з якими  здійснювались зовнішньо-торгівельні операції це –  Китай.

Заробітна плата. Станом на 01.10.2018, згідно із статистичними даними, заборгована заробітна плата зафіксована на економічно-активному підприємстві Звірогосподарство Черкаської облспоживспілки  у розмірі 1 541,2 грн. та на підприємстві – Філія «Черкаська ДЕД» ДП Облавтодор ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» у розмірі 459 тис. грн.

Заборгована заробітна плата, також, існує на підприємстві-банкруті
ЗАТ «Черкаський агротепличний комбінат» у сумі 2 668,8 тис. грн.

Станом на 01.12.2018 проведено 7 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Населення.  Згідно із статистичними даними  станом на 01.10.2018 чисельність наявного населення Черкаського району становить                               74,858 тис. осіб.

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Черкаського району на 2019 рік

Головним завданням розвитку району на 2019 рік є забезпечення стабілізації економіки та зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці.

Пріоритетними цілями бюджетної політики залишається забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів та збалансування місцевих бюджетів з метою забезпечення своєчасного фінансування заробітної плати та інших соціальних виплат населенню.

 

Одиниця

виміру

 

2017 рік

(факт)

2018 рік

(очікуване)

 

2019 рік

(прогноз)

 

1

 

2

 

3 4 5

 

Фонд оплати праці робітників і службовців, зайнятих у галузях економіки (без малих підприємств і військовослужбовців) тис.грн. 524611,8  

713774,5

 

787146,1
Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки грн. 5567 7230 8100

Оцінка очікуваних надходжень доходів до районного бюджету за 2018 рік

 

Очікувана загальна сума доходів районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 2018 рік становить 103220,0 тис. грн.

До загального фонду районного бюджету надійде 96700,0 тис. грн. власних та закріплених доходів, з приростом проти 2017 року на 24,1 відс.               Затверджене завдання буде виконано на 104,1 відс. Основним джерелом формування є податок на доходи фізичних осіб, очікувані надходження по якому становлять 95950 тис.грн., що на 23,6 відс. більше минулого року.

Надходження доходів до спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) становлять 6520,0 тис. грн., або 91,5 відс. до річних планових показників. Основним джерелом формування є власні надходження бюджетних установ (6450 тис.грн., що менше показника минулого року на  2,4 відс.)

Річні втрати доходів районного бюджету у 2018 році від надання пільг зі сплати орендної плати за користування майном районної комунальної власності становлять близько 600,0 тис. грн., з них по Господарському управлінню експлуатації приміщень Черкаської районної ради – 46,5 тис. грн., КП теплових мереж Черкаського району – 282,9 тис.грн., Черкаській центральній районній лікарні – 212,5 тис. грн., СКП «Райліс» – 15,0 тис.грн., Черкаській районній лікарні с.Мошни – 13,4 тис.грн. та КЗ «Черкаський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» – 29,7 тис.грн.

 

Прогноз доходів районного бюджету на 2019 рік

 

До складу джерел доходів районного бюджету у 2019 році будуть зараховуватися податки і збори, передбачені статтями 64 та 691 Бюджетного кодексу України.

Прогнозні обсяги надходжень по кожному із визначених доходних джерел розраховані із тенденції надходження платежів у минулих роках на підставі розрахунків Черкаської об’єднаної Державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області, структурних підрозділів райдержадміністрації та прогнозних показників економічного і соціального розвитку району на 2019 рік.

Структура доходів районного бюджету на 2019 рік 

Обсяг доходів районного бюджету на 2019 рік прогнозується в сумі 405320,4 тис. грн., з них доходи загального фонду – 43606,8 тис. грн., спеціального – 6902,5 тис. грн., базова дотація – 11350,3 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 13681,6 тис.грн., освітня субвенція – 46903,5 тис. грн., медична субвенція – 16943,4 тис. грн., інші субвенції з державного бюджету – 264523,4 тис. грн., інші субвенції з місцевих бюджетів – 1408,9 тис.грн.

Доходи загального фонду

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

 

Прогнозний обсяг доходів загального фонду районного бюджету розраховано в сумі 43606,8 тис. грн., що менше очікуваного виконання за 2018 рік на 53100 тис. грн., або на 55,0 відс., а у співставних умовах (без врахування надходжень податку на доходи фізичних осіб від платників розташованих на території об’днаних територіальних громад с.Леськи, с.Руська Поляна, с.Сагунівка та с.Червона Слобода) більше – на 2480,0 тис.грн., або на 6,0 відс.

Оцінка втрат доходів районного бюджету внаслідок надання пільг зі сплати платежів у 2019 році буде проведена після прийняття районною радою відповідних рішень. Можливі втрати від надання пільг зі сплати орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності становлять 620,0 тис.грн.

 

Податок на доходи фізичних осіб залишається основним джерелом надходжень районного бюджету – 99,3 відс.

Прогнозний обсяг надходжень до районного бюджету податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території району, становить 43320,0 тис.грн.,  що на 52630,0 тис.грн., або 55 відс. менше очікуваних надходжень у 2018 році, а у співставних умовах (без врахування надходжень від платників розташованих на території об’днаних територіальних громад с.Леськи, с.Руська Поляна, с.Сагунівка та с.Червона Слобода) – на 2940,0 тис.грн., або на 7,3 відс. більше.

При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано підвищення з 1 січня 2019 року соціальних стандартів, зокрема розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, збереження основної ставки оподаткування доходів фізичних осіб в розмірі 18 відсотків та податкової соціальної пільги на рівні 50 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умов, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, підняття розміру ставок орендної плати за надані в оренду земельні паї, динаміку надходжень податку у 2017-2018 роках.

Також, збільшенню надходжень податку на доходи фізичних осіб сприятиме активізація роботи щодо легалізації виплати заробітної плати та  вжиття заходів з погашення заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб.

Серед податкових агентів основними платниками є відділ освіти Черкаської райдержадміністрації, ДП „Перемога Нова”, ДП “Черкаський лісгосп”, ТОВ «Пономар», ТОВ «Біхайв» та військова частина А-3177.

 

Податок на прибуток підприємств районної комунальної власності

 

Відповідно до вимог ст. 66 Бюджетного Кодексу України до доходів загального фонду районного бюджету належить податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки, враховуючи фінансові результати діяльності підприємств до оподаткування за 2018 рік та очікувані фінансові результати у 2019 році, за ставкою, визначеною у розмірі 18 відсотків.

У 2019 році передбачається отримати 40,0 тис.грн. податку на прибуток від підприємств районної комунальної власності, що на 105,3 відс. більше очікуваних надходжень 2018 року.

 

        Інші неподаткові надходження

 

На 2019 рік  до районного бюджету передбачається надходження                      15 відсотків чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань районної комунальної власності, що вилучається до бюджету –            19,0 тис.грн., плати за надання адміністративних послуг – 200,0 тис.грн., надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 11,0 тис.грн. та інших надходжень – 16,8 тис.грн.

 

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

 

Доходи спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік (без міжбюджетних трансфертів) обраховані у сумі 6902,5 тис. грн., що на  382,5 тис. грн. більше очікуваних надходжень за 2018 рік.

У доходах спеціального фонду (без трансфертів) найбільшу питому вагу займають власні надходження бюджетних установ – 99,5 відс. Обсяг власних надходжень бюджетних установ визначено на 2019 рік на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету у сумі                          6867,5 тис. грн., що у порівнянні з очікуваними надходженнями за 2018 рік більше на 417,5 тис. грн.

Крім того, згідно Положення про цільовий фонд Черкаської районної ради до районного бюджету до цільового фонду ради очікуються  надходження                35,0 тис.грн. податку на землю від юридичних та фізичних осіб, які орендують приміщення районної ради. За рахунок цих надходжень сплачується земельний податок.

 

Міжбюджетні трансферти

 

У 2019 році районному бюджету передбачено 353402,2 тис. грн. міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та з місцевих бюджетів за рахунок відповідних трансфертів з державного бюджету:

тис. грн.

Загальний фонд
Базова дотація 11350,3
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 13681,6
Субвенції з державного бюджету: 63846,9
 • освітня субвенція
46903,5
 • медична субвенція
16943,4
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам: 264523,4
в тому числі:
з обласного бюджету: 254350,0
 • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків
1792,6
 • на   виплату    допомоги    сім’ям  з  дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
118224,8
 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами
126438,7
 • на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
316,6
 • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
5335,2
 • на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
276,0
 • на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
653,7
 • на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції
1312,4
з бюджету отг с.Білозір’я: 6058,2
 • на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції
6058,2
з бюджету отг с.Степанки: 4115,2
 • на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
17,4
 • на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції
4097,8
Разом 353402,2

Також  у   2019  році  буде   отримано з  обласного бюджету інших субвенцій в обсязі  1258,9 тис.грн., із яких 581,8 тис.грн. – на виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю, 48,1 тис.грн. – на виконання обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із трансплантованими органами, 479,1 тис.грн.  – на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 68,4 тис.грн.  – на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, 30,5 тис.грн. – на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни, 0,6 тис.грн. –  на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ групи загального захворювання, 50,4 тис.грн. – на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території району.

Окрім того, з  обласного бюджету буде   отримано субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 150,0 тис.грн.

 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

При формуванні видаткової частини районного бюджету враховано розмір:

мінімальної заробітної плати з 1 січня у розмірі 4173 гривень на місяць;

посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС – 1921 гривень.

Розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено виходячи із очікуваного споживання за 2018 рік у натуральному виразі та діючих станом на 20.11.2018 року тарифів, з урахуванням коефіцієнтів підвищення в середньому на 1,1.

Районний бюджет на 2019 рік збалансований, обсяг видаткової частини визначено у сумі 405320,4 тис. грн., з яких 398417,9 тис. грн. – видатки загального фонду,  6902,5 тис. грн. – видатки спеціального фонду.

 

Бюджетні показники загального фонду районного бюджету за 2017, 2018, 2019 бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету

  Уточнені планові показники бюджету Бюджет на 2019 рік
2017 рік 2018 рік
ВИДАТКИ
Органи місцевого самоврядування 2392,9 3359,4 2713,5
Освіта 124016,2 166755,3 78155,6
Охорона здоров”я 77457,7 78112,5 41379,0
Соціальний захист і соціальне забезпечення 364053,8 380507,6 261155,3
Культура і мистецтво 7658,7 3370,4 1683,1
Фізична культура і спорт 1804,2 2350,9 971,1
Економічна діяльність 2790,3 779,4 150,0
Інша діяльність 3486,8      4471,8    860,0
Міжбюджетні трансферти 40805,1 39648,0 11350,3
ВСЬОГО ВИДАТКІВ 624465,7 679355,3 398417,9

 

Відповідно до частини 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України  враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ з урахуванням встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами. У разі необхідності дані видатки будуть коригуватись протягом року.

На фінансування заходів та утримання закладів галузі освіти по загальному фонду передбачено 76943,1 тис. грн. (19,3 відс.), охорони здоров’я – 41379,0 тис. грн. (10,4 відс.), соціального захисту та соціального забезпечення – 260301,6 тис. грн. (65,3 відс.), культури і мистецтва – 3075,7 тис. грн. (0,8 відс.), фізичної культури і спорту – 971,1 тис. грн. (0,2 відс.), державне управління – 2713,5 тис. грн. (0,7 відс.), інші видатки (з урахуванням іншої субвенції) –  13031,0 тис. грн. (3,3 відс.).

Дотримано соціальну орієнтованість бюджету – 89 відс. загальних видатків (355193,6 тис.грн.) планується на захищенні статті бюджету.

За економічною структурою в районному бюджеті видатки загального фонду розподіляються наступним чином: 82251.2 тис. грн. – видатки на заробітну плату з нарахуваннями (20.6 відс. загального обсягу видатків), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5756.8 тис. грн. (1,4 відс.), медикаменти та перев’язувальні матеріали – 16,8 тис.грн., продукти харчування  – 986,8 тис. грн. (0,2 відс.), поточні трансферти населенню – 254831,5 тис.грн. (64 відс.), поточні трансферти органам державного управління – 11350,3 тис.грн. (2,9 відс.), інші видатки – 43224,3 тис. грн. (10,9 відс.).

 

 

Районна рада

По головному розпоряднику коштів «Районна рада» по загальному фонду по бюджетній програмі «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» видатки передбачені у сумі 2713,5 тис. грн., що на 645,9 тис. грн. або на 19 відсотків менше проти уточненого плану 2018 року.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 2460,0  тис. грн., що на 319,4 тис.грн., або 13 відс. менше уточнених показників минулого року. Штатна чисельність працівників по районній раді складає 17 од. на рівні минулого року.

Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв передбачаються асигнування у сумі 112,5 тис. грн. на рівні показників 2018 року. Розрахунок витрат здійснено з урахуванням діючих тарифів та очікуваного їх використання у поточному році.

Інші поточні видатки (придбання предметів, обладнання, матеріалів та інвентарю, оплата послуг (крім комунальних) та інші) затверджені в сумі 141,0 тис.грн. 

  Крім того, згідно Положення про цільовий фонд Черкаської районної ради до районного бюджету до цільового фонду ради очікуються  надходження                35,0 тис.грн. податку на землю від юридичних та фізичних осіб, які орендують приміщення районної ради. За рахунок цих надходжень сплачується земельний податок.           

Відділ освіти

По головному розпоряднику коштів «Відділу освіти» в цілому обсяг видатків загального фонду районного бюджету на утримання установ освіти у 2019 році визначений в сумі 76943,1 тис.грн., із них: за рахунок коштів освітньої субвенції, яка визначена на формульній основі і передбачена Законом України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” для районного бюджету у сумі 46903,5 тис. грн.  Кошти освітньої субвенції спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів. Інші видатки по загальноосвітніх школах, інші установи та заклади  утримуватимуться за рахунок додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти в сумі 6554,0 тис.грн., освітньої субвенції на утримання педпрацівників в ІРЦ в сумі 653,7 тис.грн., освітньої субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами в сумі 276,0 тис.грн. та коштів районного бюджету в сумі 22555,9 тис.грн. Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень плануються в сумі 2324,9 тис.грн.

Мережа закладів станом на 01.01.2019 року зазнає змін, в зв’язку з утворенням чотирьох об’єднаних територіальних громад і становить: 11 ЗОШ та 1 навчально-виховний комплекс, де навчається 2085 дітей в 139 класах, і 45 дітей дошкільного віку в 2 групах, 1 позашкільний заклад. Загальна кількість штатних посад планується в кількості 645,64 од., в тому числі: по ЗОШ – 561,84 од., позашкільний заклад – 42,3 од., інші заклади  і установи освіти – 41,5 од.

Для фінансування загальноосвітніх шкіл у 2019 році передбачені видатки в сумі 69434,0 тис.грн.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 62037,0 тис.грн., що складає 89 відс. загального обсягу. У видатках на оплату праці враховано підняття ЄТС на 9 відс., підвищення посадових окладів педагогічним працівникам на 10 відсотків, надбавка за престижність педагогічної праці у розмірі 20 відс. до посадового окладу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 та інші надбавки і доплати обов’язкового характеру. На виконання ст.57 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам передбачено кошти на щорічну грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків та допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

При плануванні видатків на продукти харчування враховані видатки на організацію безкоштовного гарячого харчування для учнів 1-4 класів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів, які переселились з АР Крим, східних областей України та батьки яких є учасниками АТО в сумі 942,5 тис.грн. Вартість харчування у школах складає до 6,50 грн. в день на 1 учня 1-4 класів та 7,50 грн. у день на 1 учня з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей за загальним фондом та 7,50 грн. на 1 учня в групах продовженого дня і учнів 5-11 класів за спеціальним фондом, за рахунок надходження батьківської плати в сумі 2302,7 тис.грн.

Видатки на пришкільні оздоровчі табори  плануються  в сумі 160,3 тис.грн. при середній вартості харчування в день – 10 грн. з розрахунку тривалості роботи табору 14 днів.

У дошкільному навчальному закладі «Ластівка» Чорнявського НВК вартість харчування 1 дитини змішаної групи старшого дошкільного віку в день становить 28 грн., в тому числі 14 грн. за рахунок батьківської плати.

По відділу освіти райдержадміністрації заплановані кошти в сумі 140,0 тис.грн. на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

На виплату районних стипендій обдарованим учням, одноразову грошову винагороду педагогічним працівникам за підготовку переможців конкурсів та олімпіад  заплановано в районному бюджеті 59,8 тис.грн.

Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв передбачаються асигнування у сумі 5200,0 тис. грн. Розрахунок витрат здійснено з урахуванням їх фактичного споживання у 2018 році за цінами та тарифами, які діяли станом на 20.11.2018.

Видатки на позашкільну освіту на 2019 рік передбачені в сумі 3796,4 тис.грн. на утримання одного закладу зі штатною чисельністю 42,3 од. Позашкільною освітою планується охопити 1698 вихованців, які відвідуватимуть 92 гуртка різного напрямку.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 3732,5 тис.грн., що складає 98 відс. загального обсягу. У видатках на оплату праці враховано асигнування на підняття ЄТС на 9 відс.,  надбавка за престижність педагогічної праці у розмірі 15 відс. до посадового окладу згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 та інші надбавки і доплати обов’язкового характеру. На виконання ст.57 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам передбачено кошти на щорічну грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків (30 відс. посадового окладу), допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

На методичну роботу планується 818,3 тис.грн., із них: на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 672,5  тис.грн., що складає 82 відс. загального обсягу. В районі налічується 12 методистів, які здійснюють методичний супровід навчально-виховного процесу в освітніх закладах району.

На утримання інших закладів у сфері освіти (централізованої бухгалтерії, груп централізованого господарського обслуговування та комунальне підприємство «Інклюзивно-ресурсний центр») в бюджеті відділу освіти на 2019 рік заплановано 2754,3 тис.грн., із них: на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 2471,0 тис.грн., що складає 90 відс. загального обсягу, із них: за рахунок освітньої субвенції на утримання педпрацівників в ІРЦ – 653,7 тис.грн.

 

Районна державна адміністрація

У цілому обсяг видатків загального фонду районного бюджету по галузі «Охорона здоров’я» по головному розпоряднику коштів – райдержадміністрації визначено в сумі 41379,0 тис.грн.

Видатки на утримання установ охорони здоров’я у 2019 році будуть здійснюватись за рахунок коштів медичної субвенції, визначеної на формульній основі і передбачені в Законі України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” для районного бюджету у сумі 16943,4 тис. грн., медичної субвенції, переданої з Білозірської та Степанківської об’єднаних територіальних громад в сумі 10156,0 тис.грн., обласної субвенції на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 1312,4 тис.грн., відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі  334,0 тис.грн., обласної субвенції на виконання обласної програми надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю в сумі 581,8 тис.грн., додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів охорони здоров’я в сумі 7127,6 тис.грн., цільові видатки на медикаментозне забезпечення хворих із трансплантованими органами – 48,1 тис.грн. та коштів районного бюджету  в сумі  4875,7 тис.грн.

За рахунок цих коштів фінансується центральна районна лікарня, районна лікарня с.Мошни та Черкаський районний центр первинної медико-санітарної допомоги (в частині комунальних послуг та енергоносіїв та пільгові медикаменти).

Із загального обсягу видатків на утримання діючої мережі бюджетних установ спрямовано 38332,6 тис.грн, що на 30479,6 тис.грн. (в 1,8 рази) менше затверджених бюджетних призначень на 2018 рік. Крім того, 23942,0 тис.грн. буде передано у вигляді субвенції з бюджетів новостворених об’єднаних територіальних громад: Леськівської, Руськополянської, Сагунівської та Червонослобідської на здійснення видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції. Це дасть змогу забезпечити видатками на заробітну плату з нарахуваннями та інші поточні видатки із приростом до 2018 року.

Видатки на енергоносії та комунальні послуги заплановані в сумі 8925,0 тис.грн., що дасть можливість в повному обсязі проводити оплату теплопостачання, електроенергію, природній газ та інші енергоносії з урахуванням підвищень тарифів.

Кошти на допомогу хворим нефрологічного профілю на 2019 рік заплановані в сумі  877,5 тис.грн.

По інших заходах по галузі  охорони здоров’я передбачені видатки в сумі 103,0 тис.грн. на зубне протезування пільговим категоріям населення, що в порівнянні з минулим роком збільшено на 10,0 тис.грн., або на 11 відс.

Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень складають 3280,9 тис.грн. В обсязі видатків спеціального фонду враховані кошти, які планується одержати, як плату за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями в сумі 1715,0 тис.грн. та плата за оренду майна – 857,2 тис.грн., благодійні внески та дарунки – 708,7 тис.грн.

На 2019 рік по головному розпоряднику коштів – райдержадміністрації передбачені видатки районного бюджету на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у сумі 713,7 тис.грн., які будуть спрямовані на утримання спеціалістів з фондом заробітної плати в сумі 631,0 тис.грн. На енергоносії та комунальні послуги заплановані кошти в сумі 19,2 тис.грн., інші поточні видатки – 63,5 тис.грн.

В цілому видатки на фінансування галузі ”Фізична культура і спорт” визначені у сумі  971,1  тис.грн., що менше на 894,4 тис.грн., або 48 відс. від уточнених річних показників 2018 року.

Затверджені кошти в сумі 790,1 тис.грн. будуть спрямовані на утримання і навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи „Мрія”. Кількість штатних посад становить 20 од. На спортивний клуб „Славутич” спрямовано 181,0 тис.грн. з кількістю штатних посад 4,0 од.

На заробітну плату з нарахуваннями плануються видатки в обсязі  842,2 тис.грн.  На енергоносії та комунальні послуги заплановано 20,0 тис.грн.

На 2019 рік плануються видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиць і доріг загального користування місцевого значення в сумі 150,0 тис.грн.  (за рахунок коштів обласної субвенції).

Крім того, на фінансову підтримку місцевої пожежної охорони заплановані кошти в сумі 400,0 тис.грн., що забезпечить частково фінансування двох пожежних команд с.Яснозір’я та с.Мошни.

Управління праці та соціального захисту населення 

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, розпорядником яких є Управління праці та соціального захисту населення, в районному бюджеті на 2019 рік заплановані у сумі 260301,602 тис.грн., що менше уточнених асигнувань  2018 року  на 120205,998 тис. грн., або  на  32 відс.

На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну  виплату, допомога по догляду за особами з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою яка досягла 80-річного віку на 2019 рік заплановані кошти в сумі 118224,8  тис. грн., що більше уточнених показників 2018 р. на 3844,3 тис. грн., або на 3,4 відсотків.

Загальний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами  передбачено 126418,7 тис. грн., що в порівнянні з минулим роком  менше  на 107620,2   тис. грн., або майже в 2 рази.

Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу передбачена в сумі 5335,2 тис. грн., що  більше уточнених показників 2018 року на 1626,6 тис. грн., або на 44  відсотків.

На надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян за рахунок коштів районного бюджету передбачено 77,4 тис. грн.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю плануються видатки в сумі 597,5 тис. грн.

В районному бюджеті на 2019 рік передбачаються субвенції  з обласного бюджету  в сумі 628,9 тис.грн., із них:

– на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 479,1 тис. грн.;

– на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни та на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп загального захворювання – 99,4 тис.грн.;

– на виплату щомісячної допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим – 50,4 тис.грн.

По інших видатках на соціальний захист населення  заплановані кошти в сумі 123,0 тис.грн., із них: 92,0 тис.грн на придбання реабілітаційних путівок для дітей з інвалідністю та 31,0 тис.грн. на підтримку громадських організацій.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю в установах соціального обслуговування планується спрямувати 6971,4 тис.грн. Штатна чисельність працівників 126 од. В стаціонарному відділенні знаходиться 34 одиноких непрацездатних громадян та інвалідів.

На заробітну плату з нарахуваннями заплановані кошти в сумі 6612,4 тис.грн., що складає 94,9 відс. загального обсягу, на енергоносії та комунальні послуги  – 90,7 тис.грн., або 1,3 відс. відповідно, медикаменти – 2,2 тис.грн., харчування – 44,3 тис.грн., або 0,6 відс., інші поточні видатки – 221,8 тис.грн., або 3,2 відс.

За рахунок спеціального фонду плануються доходи та видатки в сумі 1149,0 тис.грн., із них: 724,0 тис.грн. надходження за послуги, що надаються згідно основної діяльності та 425,0 тис.грн. – благодійні внески.

На 2019 рік заплановані кошти в сумі 1792,6 тис.грн. на допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

На організацію та проведення громадських робіт на 2019 рік плануються видатки в сумі 112,0 тис.грн.

 

Відділ культури і туризму

По головному розпоряднику коштів «Відділу культури і туризму» у бюджеті на 2019 рік видатки на утримання районних установ культури і мистецтва заплановані за загальним фондом у сумі 3035,7 тис. грн., що на 5065,5 тис. грн. або на 62 відс. менше уточнених видатків 2018 року (в зв’язку з передачею установ на об’єднані територіальні громади).

За рахунок цих коштів утримуються Мошнівська дитяча музична школа, на утримання якої в бюджеті заплановано 1352,5 тис.грн., районний організаційно-методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи з коштами на його утримання – 385,9 тис.грн., районний  організаційно-методичний центр народної творчості – 907,4 тис.грн. та централізована бухгалтерія – 389,9 тис.грн.

Розрахунок фонду оплати праці працівників бюджетної сфери здійснено виходячи з розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС  з 1 січня  –  1921 гривень на місяць. Враховано запровадження нового розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року – 4123 гривень. При цьому враховано надбавку працівникам бібліотек за особливі умови роботи, надбавку за вислугу років, матеріальну допомогу на оздоровлення.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на 2019 рік заплановані в сумі 2680,7 тис.грн.

На проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами, призначення затверджені  в сумі 161,7 тис.грн.

Надходження до спеціального фонду та видатки за рахунок них передбачені у сумі 112,8 тис.грн., в тому числі за рахунок батьківської плати – 109,8 тис.грн., яка спрямовується на виплату заробітної плати педагогам музичної школи.

Крім того, на 2019 рік частково заплановані кошти на утримання радіомовлення в сумі 40,0 тис.грн.

 

Фінансове управління

По головному розпоряднику коштів «Фінансове управління» планується передати із районного бюджету на сільські бюджети іншої субвенції по загальному фонду  в обсязі  11350,3 тис.грн., із них: на утримання дошкільних навчальних закладів в сумі 7943,3 тис.грн. та на утримання установ культури  (сільські будинки культури, клуби та бібліотеки) – 3407,0 тис.грн.

В 2019 році в резервний фонд планується спрямувати  кошти  в сумі 420,0 тис.грн. на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру та інші непередбачені заходи, які відповідно до чинного законодавства можуть здійснюватись за рахунок коштів бюджету, але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

Comments are closed.

Інвестиційна карта Черкаського району

До уваги громадян!

Управління Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області у період із 05 по 12 березня 2019 року здійснює зміну розташування та буде знаходитись за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 23 (приміщення ГУ ДКСУ у Черкаській області, будівля колишнього НБУ).

Вхід тільки по перепустках!

Червень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930