Інформація про хід виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України фінансовим управлінням Черкаської районної державної адміністрації подано  звіт про виконання  районного бюджету за  9 місяців 2018 року.

  • Доходи

У звітному періоді до  загального  та спеціального фондів (враховуючи трансферти) районного бюджету надійшло 516280,2 тис.грн. доходів, що на 28039,6 тис.грн., або на 5,7 відс. більше за відповідний показник попереднього року.

Власних та закріплених доходів до районного бюджету   надійшло в сумі 74811,1 тис.грн., з них до загального фонду – 70244,0 тис.грн., що становить 103,0 відс. до планових показників та 78,0 відс. до річного плану,  спеціального  –  4567,1 тис.грн., що становить  85,5 відс. до плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 14595,3 тис.грн., або на 24,2 відс.

Загальний фонд

Затверджений радою обсяг доходів загального фонду районного бюджету (без трансфертних платежів) у звітному періоді виконано на 103,0 відс. При завданні – 68221,4 тис.грн. надійшло 70244,0 тис.грн. власних та закріплених доходів. Проти відповідного періоду минулого року доходи збільшилися на 15323,0 тис.грн.,  або 27,9  відс.

В складі доходів районного  бюджету надійшло 69720,6 тис.грн. –  податку на доходи   фізичних   осіб  ( 102,9 відс. до  плану),  176,4 тис.грн. – плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, 132,5 тис.грн. – плати за надання адміністративних послуг ( 126,4 відс.), 34,8 тис.грн. – податку на прибуток підприємств комунальної власності, 15,0 тис.грн. – частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, 8,3 тис.грн. – надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності та  156,5 тис.грн. – інших надходжень.

Загальний фонд районного бюджету (без трансфертних платежів) фактично сформовано за рахунок   податку на доходи фізичних осіб – 99,3 відс. Інші податки становлять 0,7 відс.  загального обсягу надходжень (523,4 тис.грн.). До районного бюджету за 9 місяців 2018 року податку на доходи фізичних осіб  сплатили:

– сільськогосподарські підприємства – 16086,6 тис.грн., що становить 23,1 відс., в тому числі  птахофабрики – 5952,6 тис.грн., або 8,5 відс.;

– промислові та інші підприємства –  13372,6 тис.грн., або 19,2 відс.;

– бюджетні та державні установи та організації – 23797,2 тис.грн., або 34,1 відс.;

– інші платники – 16464,2 тис.грн., або 23,6 відс.

Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2018 року є відділ освіти Черкаської райдержадміністрації, КЗ “ЧОПТД” Черкаської обласної ради, ДП “Черкаський лісгосп”, ДП „Перемога Нова”, районна Центральна лікарня с. Червона Слобода, СТОВ «Ломовате», військові частини А-3177 та А-3193, які сплатили до районного бюджету 26,4 млн.грн., що становить майже 40 відс. в  загальних надходженнях цього податку.

Заборгованість до місцевих бюджетів по податку на доходи фізичних осіб  60 відсотків якого зараховуються до районного бюджету, становить  на 1 жовтня 2018 року близько 320,0 тис.грн., в тому числі по КП Геронимівської сільської ради “Благоустрій” – 121,4 тис.грн., Щербачук В.І. – 96,6 тис.грн. та Коломієць Н.В. – 25,5 тис.грн

Спеціальний фонд

План 9 місяців 2018 року по  доходах  спеціального  фонду районного бюджету (без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів) виконано на      85,5 відс. При плані 5342,5 тис.грн. фактично  мобілізовано 4567,1 тис.грн.            (- 775,4 тис.грн.), що на 727,6 тис.грн., або на 13,7 відс. менше, чим  надійшло за аналогічний період 2017 року.

Спеціальний фонд районного бюджету фактично сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ (4513,2 тис.грн.), які становлять 98,8 відс.  загального обсягу надходжень.

  • Видатки

Загальний фонд

За 9 місяців 2018 року  видатки по загальному фонду районного бюджету виконані у сумі 480240,0  тис.грн. або 92 відс. до уточненого плану на звітну дату,          із них: на фінансування закладів освіти використано – 102822,0 тис.грн. (21,4 відс. загального обсягу видатків), охорони здоров’я – 55595,7 тис.грн. (11,6 відс.), соціального захисту населення    –  285093,4  тис.грн.   (59,4 відс.),     культури    та     мистецтва – 2324,0 тис.грн.   (0,5 відс.),   фізичної   культури   та   спорту – 1609,1  тис.грн.( 0,3 відс.), державне управління – 2348,9 тис.грн. (0,5 відс.), інші видатки (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) – 30446,9 тис.грн. (6,3 відс.).

Видатки на утримання районної ради виконані в сумі 2348,9 тис.грн. при уточненому  плані на період 2466,8 тис.грн., або на 95 відс., недовикористано – 117,8 тис.грн.  Фактична чисельність станом на 01.10.2018 року склала 13 од. при плановій чисельності 17 од.

На утримання  закладів освіти  у районному бюджеті заплановані кошти на 9 місяців 2018 року в сумі 130410,8 тис.грн., використано – 10822,0 тис.грн., що становить 79 відс. до уточнених на період  призначень, економія коштів – 27588,8 тис.грн.

Мережа закладів освіти  складає: 23 ЗОШ, де навчається 5422 учнів у 320 класах, 1 НВК, де виховується 43 дитини в 2 групах, 3 позашкільні заклади, в яких функціонує 168 гуртків з кількістю 2790 учнів, методкабінет, група централізованого господарського обслуговування,   централізована бухгалтерія, ПМПК та логопедпункт.

По освітнім установам районного підпорядкування забезпечено повністю фінансування фонду оплати праці. За 9 місяців використано на заробітну плату з нарахуваннями 86160,6 тис.грн. при плані 107610,7 тис.грн.,  або 80 відс., економія склала 21450,1 тис.грн.

Фактична чисельність працівників становить 1791,73 од. при плані 1908,21 од. По бюджетних установах освіти забезпечено повністю фінансування фонду оплати праці.

На харчування по загальноосвітніх школах використано за 9 місяців 1438,8 тис.грн. при плані на період 1936,3 тис.грн., або 74 відс., недовикористано 497,5 тис.грн. На протязі року залучено кошти сторонніх організацій, підприємств, батьків на харчування дітей на суму 981,5 тис.грн., що забезпечує одноразове  харчування учнів  1-4 класів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів, які переселились з АР Крим, східних областей України та батьки яких є учасниками АТО.  Вартість одноразового харчування склала  6,5  грн. для учнів 1-4 класів, 7,5 грн. для учнів 5-11  класів та 10,0 грн. для вихованців. В середньому харчується 3206 учнів ЗОШ та 43 вихованців Чорнявського НВК.

Проведено виплати по оплаті за енергоносії та комунальні послуги. При уточненому плані на період 9824,4 тис.грн., використано – 8564,0  тис.грн., або 87 відс., економія склала 1260,4 тис.грн.

Крім того, за 9 місяців 2018 року по галузі «Освіти» фінансуються школи естетичного виховання, на утримання яких в бюджеті заплановано 4149,0 тис.грн., використано – 3732,4 тис.грн., або 90 відс. Головним  розпорядником цих коштів визначено відділ культури і туризму. Штатна чисельність станом на 01.10.2018 року передбачено 73,6 од., фактично утримується 71,1 од. За 9 місяців використано на заробітну плату з нарахуваннями 3637,3 тис.грн. при плані 3972,4 тис.грн.,  або 92 відс., економія склала 335,1 тис.грн. Проведено виплати по оплаті за енергоносії та комунальні послуги. При уточненому плані на період 105,9 тис.грн., використано – 73,3 тис.грн., або 69 відс., економія склала 32,6 тис.грн.

Бюджет Черкаського району по охороні здоров’я за 9 місяців 2018 року  виконаний в сумі 55595,7 тис.грн. при уточненому   плані на період 58866,3 тис.грн. або 94 відс., недовикористано – 3270,6 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями  по медустановам району складає 77 відсотків загальних видатків, питома вага енергоносіїв – 7 відс.

За рахунок цих коштів фінансується центральна районна лікарня, Мошнівська районна лікарня та некомерційне підприємство «Черкаський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

В закладах охорони здоров’я функціонує 324 ліжок в звичайних стаціонарах та 165 ліжок денного перебування.

Проведено ліжко-днів в звичайних стаціонарах за 9 місяців по району – 86,0 тис. Вартість ліжко-дня по медикаментах складає 19,58 грн., по харчуванню – 7,58 грн.

Фактична штатна чисельність станом на 01.10.2018 року складає 700,0 од., при плановій чисельності 757,0 од., із них: лікарі – 140,5 од.

На заробітну плату з нарахуваннями по установах охорони здоров’я використано 42839,8 тис.грн. при  плані на період – 43586,2 тис.грн., або 98 відс.

За 9 місяців придбано медикаментів на суму 2446,4 тис.грн. при плані на період 2860,0  тис.грн. або 86 відс. Витрати на харчування склали 732,9 тис.грн. при плані 1020,0 тис.грн. або 72 відс.

Проведено стовідсотково виплати по оплаті за енергоносії та комунальні послуги. При уточненому плані на період 4383,0 тис.грн., використано – 3646,6 тис.грн., або 83 відс. Заборгованість відсутня.

На зубне пільгове протезування  за звітний період  кошти використані в сумі 86,1 тис.грн. (99 осіб) при плані на період 100,0 тис.грн., або 86 відс.

На заходи з лікування хворих на цукровий  та нецукровий діабет  при плані 1299,3 тис.грн. використано за 9 місяців 1226,8 тис.грн., або 94 відс.

На відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих  захворювань використано 1087,1 тис.грн. при плані на період – 1101,3 тис.грн., або 99 відс.

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення  використано  285093,4 тис.грн. або 97 відс., недофінансовано 10189,8 тис.грн.

На виплату допомог сім’ям з дітьми та тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, інші допомоги та виплати за  9 місяців 2018 року використано  74522,3 тис. грн. при  плані на період – 74543,4 тис. грн., або 100 відс. до планових призначень.  Заборгованість по даних виплатах   на 01.10.2018 відсутня.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком , вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок субвенції з Державного бюджету по загальному фонду  профінансовано 196678,2 тис. грн. при  плані 196688,2 тис. грн., або 100 відс.  Заборгованість по даних виплатах станом  на 01.10.2018 року становить – 32321,3 тис. грн.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 9 місяців використано 3688,2 тис.грн. при плані на період 3691,3 тис.грн., або 100 відс. Заборгованість по даних виплатах станом  на 01.10.2018 року становить – 390,1  тис. грн.

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, компенсаційні виплати за пільговий проїзд за рахунок коштів районного бюджету профінансовано 801,2 тис. грн. при  плані 1164,4 тис. грн., або 69 відс.  Кредиторська заборгованість по даних виплатах   на 01.10.2018 року становить – 276,3тис. грн. (прострочена заборгованість за рахунок субвенції з державного бюджету).

На пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за  9 місяців 2018 року за рахунок субвенції з обласного бюджету, використано 323,7 тис. грн., при    плані на період 334,6 тис. грн., або 97  відс. до планових призначень.

На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю  внаслідок війни за звітний період використано  8,6 тис.грн. при  плані 38,0 тис.грн., що становить 23 відс.

На забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю за рахунок субвенції з обласного бюджету при плані на 9 місяців 62,8 тис.грн. використано 49,3тис.грн., або 79 відс.

По інших заходах у сфері соціального забезпечення  при плані на період 643,2 тис.грн.  кошти виділялись  в сумі 320,5 тис.грн., або 50 відс., із них: на одноразову допомогу учасників проведення АТО – 8,0 тис.грн., Черкаському районному комітету багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів – 10,0 тис.грн., на виконання Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2017-2021 роки – 91,3 тис.грн., для придбання путівок для оздоровлення пільгових категорій дітей – 165,0 тис.грн. та щомісячна фінансова допомога політичним в’язням і репресованим – 46,2 тис.грн.

На забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих,  які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги за 9 місяців поточного року використано 547,0 тис.грн. при уточненому плані на період 802,6 тис.грн., або 68 відс.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,  які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю при уточненому плані на період 5579,3 тис.грн.  використані кошти в сумі 5417,8 тис.грн., або 97 відс. Питома вага заробітної плати в загальному обсязі видатків складає 98 відс. Фактична кількість штатних посад  103 од., при плановій 126 од., із них: 75 соціальних робітників та 4 соціальні працівники. В стаціонарному відділенні знаходиться 32 одиноких непрацездатних громадян та інвалідів.

За 9 місяців на заробітну плату з нарахуваннями використано 5298,0 тис.грн. при уточненому плані – 5322,6 тис.грн., або 99 відс. Заборгованість відсутня.

На продукти харчування  по територіальному центру витрачено  13,7 тис.грн. по загальному фонду та 252,1 тис.грн. по спеціальному фонду, разом 265,8 тис.грн.

На енергоносії та комунальні послуги використано 123,3 тис.грн., із них:  по загальному фонду – 34,5 тис.грн. при плані – 52,5 тис.грн., або 66 відс. та спеціальному фонду –  88,8 тис.грн. Заборгованість відсутня.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за звітний період використано 1190,1  тис.грн. при  плані 1331,8 тис.грн., що становить 89 відс.  За рахунок цих коштів фактично утримується 15 од. при плановій чисельності 29 од.  На заробітну плату з нарахуваннями використано 1141,9 тис.грн. або 90 відс. плану на період, на енергоносії та комунальні послуги відповідно – 7,6 тис.грн. та 85 відс., інші поточні видатки складають – 40,6 тис.грн. та  72 відс.

На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість використано 192,7 тис.грн. при уточненому плані на період – 259,1 тис.грн., або 74 відс., із них: організації ветеранів – 95,8 тис.грн., організації інвалідів – 47,8 тис.грн. та організації «Союз Чорнобиль України» – 49,1 тис.грн.

На організацію та проведення громадських робіт за 9 місяців використано 163,9 тис.грн. при плані на період – 206,3 тис.грн., або 79 відс. на виплату заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам, працевлаштованим центром зайнятості.

По галузі „Культура”  видатки за звітний період  використані в сумі 2324,0 тис.грн. при  уточненому  плані 2583,5 тис.грн.,  що становить 90 відс., недофінансовано – 259,5 тис.грн.

За рахунок цих коштів утримується 4 установи культури районного підпорядкування:   організаційно-методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи,  районний   організаційно-методичний   центр     народної     творчості,   районна дитяча бібліотека   та централізована бухгалтерія.

Заробітна плата з нарахуваннями працівникам установ культури становить  2045,6 тис.грн., що складає 97 відс. до плану на період, економія по фонду заробітної плати станом на 01.10.2018 р. становить 53,0  тис.грн.

На енергоносії та комунальні послуги за звітний період  використано на установи культури 109,1 тис.грн., при плані – 138,2 тис.грн., або 79 відс.,  економія склала – 29,21 тис.грн.

По  галузі  «Фізична культура і спорт»  за звітний період  кошти  використані в сумі 1609,1 тис.грн. при уточненому   плані  на період  1881,5 тис.грн., або 86 відс. недофінансовано 272,3 тис.грн. За рахунок  коштів районного бюджету утримується ДЮСШ „Мрія” з фактичною кількістю штатних посад 19,0 од., спортклуб „Славутич” з фактичною чисельністю 3 од.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 1216,4  тис.грн., при плані на період – 1327,4 тис.грн., або 92 відс., недофінансовано  –  111,0 тис.грн.

На енергоносії та комунальні послуги за звітний період  використано 14,3 тис.грн., при плані – 14,9 тис.грн., або 96 відс.,  економія склала – 0,6 тис.грн.

На утримання сільської пожежної охорони за 9 місяців 2018 року використано 1566,0 тис.грн. при уточненому плані 1791,2 тис.грн., або 87 відс.  Кошти на утримання пожежної охорони виділялись з районного бюджету та сільських  рад  (субвенції).

Видатки на засоби масової інформації використані в сумі 174,3 тис.грн. при уточненому  плані на період 176,6 тис.грн. або 99 відс.

На виконання районних програм за 9 місяців 2018 року   використано   1715,5 тис.грн. при уточненому плані 2007,4 тис.грн. або 85 відс., із них: на  виконання «Програми  підтримки Господарського управління експлуатації приміщень Черкаської районної ради на 2018-2021 роки» – 399,9 тис.грн., Програма розвитку житлово-комунального господарства та підтримки комунального підприємства теплових мереж Черкаського району на 2018-2020 роки –398,9 тис.грн., на виконання «Програми про заходи з надання послуг по транспортуванню неідентифікованих тіл померлих з місць виявлення на території Черкаського району на 2017-2018 роки» – 43,3 тис.грн., на виконання «Районної програми агітаційної роботи та призову на військову службу за контрактом на 2018 рік»  – 11,8 тис.грн., на  виконання «Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Черкаському районі на 2018-2020 роки» – 767,8 тис.грн., на виконання програми «Призовна дільниця» – 50,0 тис.грн., на виконання «Районної програми агітаційної роботи та призову на військову службу за контрактом до військової частини 3061 Національної гвардії України»  – 10,0 тис.грн. та на виконання «Районної програми інформаційно-аналітичного забезпечення Черкаської районної державної адміністрації на 2018-2020рр.» – 33,8 тис.грн.

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха та заходів з організації рятування на водах за 9 місяців використано 76,0 тис.грн. при плані 76,0 тис.грн., або 100 відс.

На протязі звітного періоду  надана субвенція з районного бюджету державному  бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку в загальній сумі 3890,9 тис.грн.  при плані 3904,4 тис.грн., або 99,6 відс, із них: на виконання програми підтримки діяльності органів виконавчої влади –3751,7 тис.грн., на виконання комплексної Програми функціонування та розвитку районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення районного матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період  на 2018-2020 роки – 108,6 тис.грн., на виконання Програми забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду – 30,6 тис.грн.

Спеціальний фонд

За рахунок надходжень до спеціального фонду та залишків фонду на початок року профінансовані видатки у сумі 13029,9 тис.грн., або 75 відс. призначень на період, в тому числі: за рахунок коштів, що надходять як плата за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел надходжень бюджетних установ – 4180,7 тис.грн.

По галузі «Освіта» використано 2027,3 тис.грн. (15,6 відс. уточненого плану), «Охорона здоров’я» – 4415,5 тис.грн. (33,9 відс.), «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 987,4 тис.грн. (7,6 відс.), «Культура і мистецтво» – 132,7 тис.грн. (1 відс.).

Цільові фонди по райраді використані в сумі 17,5 тис.грн. при плані на період 22,5 тис.грн., або 78 відс.

На протязі звітного періоду  надана субвенція з районного бюджету державному  бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку в загальній сумі 90,0 тис.грн.  при плані 360,0 тис.грн., або 25 відс, із них: на виконання програми підтримки діяльності органів виконавчої влади –30,0 тис.грн. та на виконання Програми протидії тероризму на території Черкаського району на 2018-2022 роки – 60,0 тис.грн.

На виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за 9 місяців 2018 року використано 3995,6 тис.грн. при плані 5615,9 тис.грн., або 71 відс.

Міжбюджетні трансферти

Впродовж 9 місяців 2018 року з Державного бюджету України отримано базової дотації в сумі 16041,7 тис.грн., освітньої субвенції – в сумі 80348,2 тис.грн., медичної субвенції – в сумі 36278,9 тис.грн. та на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1557,0 тис.грн., що становить 100 відс. до планових призначень.

З місцевих бюджетів отримано дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 10978,6 тис.грн. (100 відс. планових призначень) та субвенцій за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету на здійснення загальнодержавних  програм соціального захисту та соціального забезпечення населення (надання допомоги сім’ям з дітьми, пільг і субсидій населенню) – в сумі 275896,5 тис.грн., що становить 97,0 відс. планових призначень, на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 549,5 тис.грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1473,0 тис.грн., за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 336,6 тис.грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 7980,7 тис.грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 1101,3 тис.грн. та на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа – 479,1 тис.грн.

До районного бюджету надійшло іншої субвенції з  обласного бюджету в  сумі 944,9 тис.грн.,  із сільських бюджетів – 5343,6 тис.грн., від отг. Степанки – 1170,6 тис.грн. та отг. Білозір’я – 284,8 тис.грн.  на виконання районних програм.

Також, отримано субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із обласного бюджету 124,7 тис.грн., із сільських бюджетів – 440,4 тис.грн. та від отг. Степанки – 121,0 та отг. Білозір’я – 18,0 тис.грн.

Із районного бюджету на сільські бюджети перераховано   іншої субвенції по загального фонду в сумі 21298,5 тис.грн. при уточненому плані на період – 22428,8 тис.грн., або 95 відс. та спеціального фонду – 1283,5 тис.грн.,  субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року – 780,0 тис.грн. (100 відс.), субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 519,0 тис.грн. (100 відс.), субвенція на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 426,8 тис. грн.

Comments are closed.

Інвестиційна карта Черкаського району

До уваги громадян!

Управління Державної казначейської служби України у Черкаському районі Черкаської області у період із 05 по 12 березня 2019 року здійснює зміну розташування та буде знаходитись за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 23 (приміщення ГУ ДКСУ у Черкаській області, будівля колишнього НБУ).

Вхід тільки по перепустках!

Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Чер    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031