Лише у співпраці ми зможемо підняти соціально – економічний розвиток району на вищий рівень. – заступник голови райдержадміністрації Петро Коренюк

30.03.2017 відбулося засідання колегії райдержадміністрації, яке провів заступник голови райдержадміністрації Петро Коренюк. У ньому взяли участь голова районної ради Олексій Собко, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, сільські голови, керівники районних установ, організацій, підприємств та сільськогосподарських підприємств району, представники місцевих засобів масової інформації.

     В ході засідання колегії виступив депутат Верховної Ради України Ярослав Голуб, який поділився  своїм баченням ситуації стосовно створення територіальних громад в районі та пропозиціями  по подальшій співпраці.

  Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку району за 2016 рік та про районну Програму підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаського району доповідав начальник управління економіки райдержадміністрації Володимир Гуня. Було зазначено, що програма економічного і соціального розвитку Черкаського району була затверджена рішенням районної ради у січні 2016 року. Основні завдання Програми були спрямовані на реалізацію завдань, визначених Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації щодо подолання негативних наслідків в економіці та соціальній сфері.

    Упродовж звітного періоду головна увага органів виконавчої влади, керівників підприємств та організацій району була зосереджена на забезпеченні стабілізації економічних і соціальних процесів.

  –  Слід зазначити, що в роботі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування незмінними пріоритетами повинні бути:

  • по перше – вирішення питання об’єднання територіальних громад та посилення потенціалу вже існуючої;
  • по друге – залучення інвестицій та підтримка підприємництва;
  • а також – покращення надання адміністративних послуг;
  • дорожня інфраструктура;
  • екологія;
  • інновації в медицині та освіті;
  • соціальний захист населення та підтримка учасників антитерористичної операції;
  • розвиток спортивної інфраструктури.

   А виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку у 2017 році повинно стати пріоритетом у роботі кожного, як сільських голів, так і керівників організацій та підприємств району.  Сьогодні кожному керівнику необхідно забезпечити постійний моніторинг показників соціально-економічного розвитку відповідних галузей економіки району, спрямувати роботу на покращення результатів з виконання галузевих показників. Окрім цього, звернути увагу на забезпечення постійного моніторингу показників соціально-економічного розвитку, за якими здійснюється оцінка соціально – економічного розвитку області, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №856 «Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики», вжити заходів щодо їх покращення у 2017 році.

   Вважаю, що нам також необхідно активніше втілювати заходи по залученню інвестиційних проектів. Плідніше треба попрацювати над розробкою проектів, які можуть бути реалізовані за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

    З метою розвитку підприємництва вбачаю за необхідне органам праці та соціального захисту, а також рекомендувати сільським головам внести на розгляд відповідних рад питання щодо виділення бюджетних коштів на підтримку підприємницьких ініціатив безробітних, зокрема з числа демобілізованих учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб тощо. Прошу управління праці  та Центр зайнятості  взяти це питання на контроль.

   Окрім цього, відділу освіти спільно з органами місцевого самоврядування необхідно опрацювати питання щодо фінансування придбання сучасних засобів навчання для загальноосвітніх навчальних закладів. Якщо ми хочемо добробуту, росту рівня життя, від всіх нас знадобиться максимум зусиль та організованості.

    Лише наша продуктивна робота разом з іншими органами виконавчої влади району,у співпраці з громадськими організаціями, сприятиме перетворенню економіки району на більш конкурентоспроможну. Зважаючи на фактичні обставини та обмеженість фінансового рес урсу, саме такий підхід забезпечуватиме ефективне використання всіх наявних і залучених в район ресурсів, сприятиме громадянській злагоді у районі.

    Щодо Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Черкаського району нагадаю, що заходи, закладені в Програмі, спрямовані на організацію та координацію дій у сфері скорочення споживання енергоресурсів, шляхом проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива та стимулювання населення до впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт шляхом компенсації відсотків у визначеному розмірі за користування кредитами. Тому пропоную взяти її до відома та доручити Управлінню економіки райдержадміністрації забезпечити відповідний супровід проекту Програми на постійних комісіях та черговому засіданні районної ради.- наголосив заступник голови райдержадміністрації Петро Коренюк після детального обговорення цих питань.

 

     Про підготовку до проведення весняно-польових робіт у 2017 році проінформував начальник управління агропромислового розвитку Петро Данилішин.

    Економічний і соціальний розвиток, наповнення бюджетів усіх рівнів неможливе без стабільної роботи агропромислового комплексу. У районі виробничою діяльністю займаються 47 сільгосппідприємств різних форм господарювання, для яких цей час – самий відповідальний період. Закладений цьогорічний врожай повинен вирішити ключові завдання, а саме – повністю забезпечити продовольчу безпеку та дати достатню кормову базу для розвитку галузі тваринництва.

   Сьогодні наших аграріїв турбують питання технічного стану сільськогосподарської техніки, забезпечення господарств мінеральними добривами, засобами захисту рослин, паливно-мастильними матеріалами, насінням, коштами .

   З настанням сприятливих погодно-кліматичних умов сільськогосподарські підприємства району активно включились в проведення весняно-польових робіт. Проведено підживлення озимих культур. Станом на 30.03.2017 підживлено 6650 га (100% від загальної площі озимих), озимого ріпаку підживлено на площі 857 га (100%). Під урожай 2017 році господарствами заплановано посіяти ярі зернові культури на площі 10759 га, технічні – 10620 га. На сьогодні підготовлено 10,7 тис. га зябу, зорано 10,6 тис. га парових площ. З метою організованого проведення комплексу весняно-польових робіт буде залучено – 238 тракторів, в т.ч. 58 важких, 75 плуги, 93 культиватор, 94 сівалки, інші необхідні технічні засоби. Матеріально-технічна база господарств дозволила підготовити наявну техніку на 100 відсотків до роботи.

  Для проведення намічених робіт господарствам необхідно 653 тонн дизельного пального і 461 тонн бензину. За інформацією, отриманою від господарств, забезпеченість ПММ 100 %. Згідно розрахунків господарствам необхідно 5680 тонн мінеральних добрив, є в наявності 4458 тонн або 80 відсотків до потреби. Господарствам району необхідно 5715 ц насіння ярих зернових і зернобобових, є в наявності 5715 ц або 100% до потреби. Що стосується пізніх культур (кукурудзи, соняшнику та сої), то сільськогосподарські підприємства забезпечені стовідсотково.

    З доповіддю про стан реалізації державної політики з питань управління персоналом в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації  виступила Наталія Мевша, завідувач сектору з питань управління персоналом апарату райдержадміністрації доповісти про стан реалізації державної політики з питань управління персоналом в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації. Виступ супроводжувався демонстрацією слайдів.

  Вона зазначила, що від якісного добору кадрів залежить ефективність роботи, як апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, так і  району в цілому. А діяльність районної державної адміністрації з реалізації державної політики з питань управління персоналом здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», інших нормативно-правових актів з питань державної служби та спрямована на проведення аналітичної і організаційної роботи з кадрового менеджменту, задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин. Протягом 2016 року реалізовувалися заходи, що враховують головні напрями роботи, зокрема: формування кількісного та якісного складу державних службовців, їх професійне навчання, підготовку і підвищення кваліфікації, контроль за дотриманням законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства. В 2016 році проведено вивчення та надання практичної допомоги щодо здійснення кадрової роботи та дотримання вимог законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» в сільських радах с. Сагунівка та с. Мошни. З метою ефективної реалізації  Закону України «Про державну службу»  від 10 грудня 2015 року  № 889-VIII, станом на 01 травня 2016 року  районною державною адміністрацією вжито наступних  заходів:

1) затверджено структуру і сформувано штатний розпис з урахуванням вимог щодо дотримання співвідношення в державному органі посад категорії «А»  і «Б» до його штатної чисельності не більше ніж 1 до 3;

2) у місячний строк розроблено та затверджено в Міжрегіональному управлінні Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях  перелік посад працівників районної державної адміністрації, які виконують функції з обслуговування відповідно до Закону України «Про державну службу» в кількості 9 посад;

3) затверджено штатний розпис з урахуванням затвердженого переліку посад, які виконуюь функції з обслуговування;

4) повідомлено працівників, на яких не поширюється дія Закону, про зміну істотних умов праці (у порядку статті 32 Кодексу законів про працю України);

5) після затвердження штатного розпису забезпечено присвоєння державним службовцям рангів з дня набрання чинності Законом.

     Також Наталія Мевша навела інформацію про те, що триває конкурс на кращого державного службовця та закликала взяти в ньому участь.

    –  Звертаю увагу керівників структурних підрозділів райдержадміністрації щодо більш досконалого вивчення ділових та морально-етичних якостей кандидатів на зайняття посад. Адже сьогодні «ставка» робиться на професійні, досвідчені управлінські кадри з високою внутрішньою культурою, які б розуміли цілі і завдання та спроможні були їх виконувати.

     Слід звернути увагу також  на залучення до державної служби  молодих перспективних людей, випускників вищих навчальних закладів, лідерів молодіжних громадських організацій, які бажають працювати на посадах в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування і мають відповідні професійні якості.- підсумував заступник голови райдержадміністрації Петро Коренюк.

      По кожному з питань, які обговорювалися в ході засідання колегії райдержадміністрації, прийняті рішення  з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення.

 

 

 

 

Leave a Reply

Інвестиційна карта Черкаського району